Improving fertility

HealthyLife
Program pre trvalo udržateľný chov dojníc

Zlepšenie reprodukcie Vášho mliekového stáda

HealthyLife
Program pre trvalo udržateľný chov dojníc

Zlepšenie reprodukcie Vášho mliekového stáda

Reprodukcia je kľúčom k zlepšeniu rentability mliečnej farmy

Obmedzenie aktivácie systémovej imunity a zápalu počas prechodu na laktáciu bude mať silný pozitívny vplyv na reprodukciu96 a zníži nutné vyraďovanie 58. Na dobre riadených farmách s nízkym výskytom metabolických porúch sa plodnosť často stáva najčastejšou príčinou vyradenia. Hneď ako sa zníži negatívny vplyv metabolických porúch na reprodukciu, je možné dosiahnuť ďalšie zlepšenie reprodukcie mliekového stáda, a to systematickým monitorovaním niektorých kľúčových parametrov plodnosti a ich premietnutím do konkrétnych opatrení.

Embryá v štádiu delenia, živé embryá (stupne 1 až 3) a vysokokvalitné embryá (stupne 1 a 2) ako percento získaných ovariálnych embryí (bez hviezdičky) alebo ako percento získaných embryí (s hviezdičkou) vzhľadom k výskytu ochorenia.

Čoraz viac chovateľov pracuje s individuálne nastaveným optimálnym medziobdobím.

Ďalším dôvodom, prečo sa zamerať na zlepšenie reprodukcie, môže byť medziobdobie. Chovatelia sa tradične zameriavali na medziobdobie zhruba asi 365 dní. Moderné dojnice majú zvyčajne dobrú perzistenciu laktácie, a preto sa denná produkcia na konci laktácie môže blížiť hodnote LDY (produkcia mlieka na deň života). V týchto prípadoch sa vplyv skrátenia medziobdobia na hodnotu LDY zdá byť zanedbateľný. Platí to ale len za jedného predpokladu: kravám sa na konci laktácie nezvýši BCS nad 3,5. Obzvlášť, ak farma nie je dostatočne veľká na to, aby mala oddelenú skupinu pre skorú a neskorú laktáciu, kravy so strednou perzistenciou laktácie začnú suchostojné obdobie s BCS nad 3,5. Tieto kravy budú pravdepodobne vyradené skorej počas svojej ďalšej laktácie v dôsledku metabolických porúch. Stále viac chovateľov preto pracuje s individuálnym a optimálne nastaveným medziobdobím.

Používanie kalkulačky zisku HealthyLife na zlepšenie ziskovosti vašej farmy

Kalkulačku zisku HealthyLife možno použiť na výpočet vplyvu zníženia veku pri prvom otelení, zvýšenia produkcie mlieka za laktáciu alebo zníženia miery nedobrovoľného vyraďovania jalovíc a kráv na celoživotný denný výnos a ziskovosť mliečnych fariem.

Budete prekvapení, čo všetko sa dá dosiahnuť!

Prejsť na kalkulačku

Vypočítajte Váš zisk!
Pozrite si ako vedie trvalo udržateľný chov dojníc k vyššej rentabilite Vašej farmy

Na rozdiel od všeobecného presvedčenia, je naozaj možné prevádzkovať farmu trvalo udržateľným spôsobom, zatiaľ čo produkujete zdravý príjem.

Vypočítajte svoj zisk pôsobením 4 kľúčových ukazovateľov HealthyLife, ktoré pomôžu zvýšiť produkciu mlieka na deň života na Vašej farme.

Prejsť ku kalkulátoru

Vypočítajte si svoj zisk!
Zistite ako bude mať trvalo udržateľný chov dojníc za následok vyššiu ziskovosť Vašej farmy.

Na rozdiel od všeobecného presvedčenia, je naozaj možné prevádzkovať farmu trvalo udržateľným spôsobom, zatiaľ čo sa vytvára aj zdravý príjem.

Vypočítajte si svoj zisk pôsobením 4 kľúčových ukazovateľov HealthyLife, ktoré pomáhajú zvýšiť produkciu mlieka na deň života na Vašej farme.

Prejsť ku kalkulačke

Získajte viac informácií o manažmente reprodukcie svojho stáda

Zhoršená reprodukcia stáda dojníc môže byť priamym následkom črevnej acidózy6. Môže tiež súvisieť so zvýšeným výskytom infekcií reprodukčných ciest, so zlým prechodom na laktáciu34,35,37,38 alebo s inými faktormi manažmentu.

Pre podrobnejšie informácie a praktické rady na zlepšenie reprodukcie svojho stáda si stiahnite našu špeciálnu brožúru „Manažment reprodukcie na farme“ a súvisiaci protokol.

####Zaregistrujte sa len raz a stiahnite si všetko, čo potrebujete
Získajte prístup k celej našej dokumentácii o protokoloch HealthyLife, trvalo udržateľnom chove dojníc a najnovších vedeckých poznatkoch o manažmente tranzitného obdobia dojníc.

This is not correct
This field is required
This is not correct
This is not correct.
This is not correct

Ďakujeme za Váš záujem o HealthyLife

Práve sme Vám poslali e-mailovú správu. Postupujte podľa pokynov v tejto e-mailovej správe na dokončenie Vášho sťahovania. Upozorňujeme, že v niektorých prípadoch môžu filtre na spam blokovať automatické správy. Pokiaľ nenájdete e-mailovú správu medzi doručenou poštou, skontrolujte priečinok s nevyžiadanou poštou.

Pekný deň Vám prajeme!

Zhoršená reprodukcia stáda dojníc môže byť priamym následkom črevnej acidózy6. Môže tiež súvisieť so zvýšeným výskytom infekcií reprodukčných ciest, so zlým prechodom na laktáciu34,35,37,38 alebo s inými faktormi manažmentu.

Pre podrobnejšie informácie a praktické rady na zlepšenie reprodukcie svojho stáda si stiahnite našu špeciálnu brožúru „Manažment reprodukcie na farme“ a súvisiaci protokol.

Ďalšie informácie nájdete v našom centre sťahovania...

PREJSŤ DO CENTRA SŤAHOVANIA

Najnovšie aktuality na platforme HealthyLife...