HealthyLife
Program pre trvalo udržateľný chov dojníc

Zvýšenie dlhovekosti
dojných kráv

HealthyLife
Program pre trvalo udržateľný chov dojníc

Zvyšovanie dlhovekosti
u dojných kráv

Najlepších 10 % chovateľov v Holandsku má viac ako 5 laktácií na kravu

Spoločnou výzvou pre chovateľov dojníc na celom svete je zvýšenie dlhovekosti svojich stád. Priemerný počet laktácií celosvetovo sú zhruba 3 laktácie na zviera (viď Obrázok 1). Tento priemer je pomerne konštantný medzi krajinami s vysokou produkciou mlieka v porovnaní s krajinami s nízkou produkciou mlieka. Je však známe, že počet laktácií na kravu sa vo vnútri jednotlivých krajín výrazne líši. Priemerný počet laktácií v Holandsku je napríklad 3,5 laktácie na kravu, avšak najlepších 10 % holandských farmárov má vyše 5 laktácií na kravu.

Obrázok 1. Priemerná ročná produkcia mlieka na kravu a priemerný počet laktácií na kravu v 26 krajinách.

Prevencia aktivácie systémovej imunity má veľký vplyv

Embryá v štádiu delenia, živé embryá (stupne 1 až 3) a vysokokvalitné embryá (stupne 1 a 2) ako percento získaných ovariálnych embryí (bez hviezdičky) alebo ako percento získaných embryí (s hviezdičkou) vzhľadom k výskytu ochorenia.

Nedávno sa ukázalo, že aktivácia systémovej imunity a zápal sú zodpovedné za veľké množstvo problémov v úžitkovosti, zdraví a reprodukcii, ktoré vedú k skorému vyradeniu dojníc po zlom prechode na laktáciu81.

Pôvodom imunitnej reakcie sú často pohlavné cesty, mliečna žľaza a gastrointestinálny trakt. Prevencia aktivácie systémovej imunity počas celého produkčného obdobia bude mať preto veľký vplyv na zdravie, úžitkovosť, reprodukciu82 (viď Obrázok 2) a dlhovekosť mliekového stáda.

Okrem prechodu na laktáciu môžu byť významným zdrojom aktivácie systémovej imunity83 aj zasúšajúce sa kravy. Aktivácia systémovej imunity počas zasúšania môže mať za následok poškodenie pečene, ktoré má negatívny dopad na prechod na ďalšiu laktáciu.

Dôsledkom globálneho oteplovania sa stáva tepelný stres bežným problémom dojníc, i keď žijú v miernych klimatických podmienkach66. Tepelný stres má za následok aktiváciu systémovej imunity, ktorá spôsobuje syndróm zvýšenej priepustnosti čriev69 a zvyšuje riziko vzniku mastitídy80.

Zvýšenie dlhovekosti dojníc pomocou programu HealthyLife

Dlhovekosť dojníc má najväčší vplyv na produkciu mlieka na deň života. Zlepšenie prechodu na laktáciu bude mať za následok zvýšenie dlhovekosti, ale aj zvýšenie produkcie mlieka v nasledujúcej laktácii.

Vypočítajte Váš zisk!
Pozrite si ako vedie trvalo udržateľný chov dojníc k vyššej rentabilite Vašej farmy

Na rozdiel od všeobecného presvedčenia, je naozaj možné prevádzkovať farmu trvalo udržateľným spôsobom, zatiaľ čo produkujete zdravý príjem.

Vypočítajte svoj zisk pôsobením 4 kľúčových ukazovateľov HealthyLife, ktoré pomôžu zvýšiť produkciu mlieka na deň života na Vašej farme.

Prejsť ku kalkulátoru

Vypočítajte si svoj zisk!
Zistite ako bude mať trvalo udržateľný chov dojníc za následok vyššiu ziskovosť Vašej farmy.

Na rozdiel od všeobecného presvedčenia, je naozaj možné prevádzkovať farmu trvalo udržateľným spôsobom, zatiaľ čo sa vytvára aj zdravý príjem.

Vypočítajte si svoj zisk pôsobením 4 kľúčových ukazovateľov HealthyLife, ktoré pomáhajú zvýšiť produkciu mlieka na deň života na Vašej farme.

Prejsť ku kalkulačke

Získajte viac informácií o zdraví a reprodukcii dojníc