HealthyLife
Program pre trvalo udržateľný chov dojníc

Zvýšte produkciu mlieka za laktáciu

HealthyLife
Program pre trvalo udržateľný chov dojníc

Zvýšte produkciu mlieka za laktáciu

Výsledkom dobrého manažmentu tranzitného obdobia je optimálny vrchol laktácie

Odolnou dojnicou sa označuje krava, ktorá sa úspešne vyrovná s prechodmi na laktáciu, a tým zvyšuje šancu na prejav celého svojho genetického potenciálu produkcie mlieka29,30,31. Odolné dojnice majú v jednotlivé dni len menšie odchýlky v produkcii mlieka a rovnako pomalší pokles produkcie mlieka29. Výsledkom je, že maximálnu produkciu dosahujú medzi 50 a 70 dňom laktácie. Aby dosiahla svoju maximálnu produkciu:

  • Priebeh telenia má byť plynulý s minimálnym množstvom stresu
  • Má byť zabezpečená vyvážená výživa, ktorá obsahuje všetky živiny potrebné na produkciu mlieka, okrem toho má obsahovať aj dostatočné množstvo vlákniny
  • Manažment kŕmenia má umožniť voľný prístup k čerstvému krmivu a čerstvej vode počas celého dňa, čo umožní zvieraťu prijať krmivo 12-krát denne

Štúdie uskutočnené inštitúciou ILVO v Belgicku18 ukázali, že ak farma zvýši svoju priemernú produkciu z 27 na 30 kg za deň, emisie metánu na kg vyrobeného mlieka klesnú až o 8,4 %. Program HealthyLife ponúka nástroje na optimálne zvládnutie prechodu na laktáciu, čím sa zabezpečí dosiahnutie vrcholu laktácie medzi jej 50 a 70.

Vypočítajte Váš zisk!
Pozrite si ako vedie trvalo udržateľný chov dojníc k vyššej rentabilite Vašej farmy

Na rozdiel od všeobecného presvedčenia, je naozaj možné prevádzkovať farmu trvalo udržateľným spôsobom, zatiaľ čo produkujete zdravý príjem.

Vypočítajte svoj zisk pôsobením 4 kľúčových ukazovateľov HealthyLife, ktoré pomôžu zvýšiť produkciu mlieka na deň života na Vašej farme.

Prejsť ku kalkulátoru

Vypočítajte si svoj zisk!
Zistite ako bude mať trvalo udržateľný chov dojníc za následok vyššiu ziskovosť Vašej farmy.

Na rozdiel od všeobecného presvedčenia, je naozaj možné prevádzkovať farmu trvalo udržateľným spôsobom, zatiaľ čo sa vytvára aj zdravý príjem.

Vypočítajte si svoj zisk pôsobením 4 kľúčových ukazovateľov HealthyLife, ktoré pomáhajú zvýšiť produkciu mlieka na deň života na Vašej farme.

Prejsť ku kalkulačke

Zvýšte potenciál produkcie mlieka pomocou programu LifeStart

Program LifeStart spája najnovšie poznatky o odchove teliat a premieta ich do praktických rád. S programom odchovu LifeStart môže byť vek pri prvom otelení redukovaný na 22 mesiacov. Okrem zníženia veku pri prvom otelení program LifeStart taktiež zvyšuje produkciu mlieka počas prvej a druhej laktácie a zníži mieru nutnej brakácie19.

Odolné kravy majú v jednotlivé dni len menšie výkyvy v produkcii mlieka a zároveň pomalší pokles

Wilminkova krivka25, ktorá ukazuje, že odolné kravy majú v jednotlivé dni menšie odchýlky v produkcii mlieka a zároveň jej pomalší pokles, z dôvodu toho, že sú schopné lepšie zvládať zmeny v metabolizme počas tranzitného obdobia. Výsledkom je, že dosahujú vrchol laktácie medzi jej 50 a 70 dňom.