HealthyLife
Program pre trvalo udržateľný chov dojníc

Zníženie miery nutnej brakácie dojníc na zvýšenie počtu laktácií

HealthyLife
Program pre trvalo udržateľný chov dojníc

Zníženie nutnej brakácie dojníc na zvýšenie počtu laktácií

Slabý manažment tranzitného obdobia spôsobuje skoré vyradenie dojníc

Funkčná dlhovekosť dojníc je vo vzťahu so schopnosťou kravy vyhnúť sa výradu z iných príčin než je nízka produkcia mlieka15,16,17. Skorý výrad často súvisí s metabolickými poruchami7,27,28. Negatívny ekonomický dopad skorej brakácie môže byť až 800 až 1000 € na kus32,33. Dobrý manažment tranzitného obdobia kráv je kľúčom k zabráneniu nutnej brakácie na začiatku laktácie.

Cieľom by malo byť dosiahnutie aspoň 5 laktácií na kravu. Na dosiahnutie tohto by miera nutného výradu u prvoteliek mala byť 15 %19,21, zatiaľ čo miera nutného výradu z celého stáda by mala byť nižšia ako 5 %21.

Štúdie pochádzajúce z inštitúcie ILVO z Belgicka18 dokazujú, že pri znížení miery brakácie dojníc o 5 % a pri priemernom zvýšení produkcie mlieka na deň o 3 kg sa znížia emisie metánu na kg vyprodukovaného mlieka o 11,7 %.

Program HealthyLife môže zabrániť metabolickému stresu a znížiť výskyt metabolických porúch u dojníc, čoho výsledkom je dosiahnutie optimálneho počtu laktácií na kravu.

Rola veterinára: previesť všetky vedecké poznatky o chove dojníc do praktických rád

Podľa farmára Matthijsa Meijera je úlohou jeho veterinára previesť všetky vedecké poznatky o chove dojníc do praktických rád o odchove teliat, ustajnení, výžive a manažmente kŕmenia. Na základe jeho pokynov, Mathijs môže vytvoriť ideálne podmienky pre svoje dojnice, aby podávali optimálny výkon.

Zvýšte odolnosť kráv kŕmnym programom LifeStart pre teľatá

Program LifeStart spája najnovšie poznatky o odchove teliat a premieta ich do praktických rád. S programom odchovu LifeStart môže byť vek pri prvom otelení redukovaný na 22 mesiacov. Okrem zníženia veku pri prvom otelení program LifeStart taktiež zvyšuje produkciu mlieka počas prvej a druhej laktácie a zníži mieru nutnej brakácie19.

6 rád k manažmentu pre chovateľov mliekového dobytka na zvýšenie dlhovekosti dojníc

Priemerný počet laktácií v holandských mliekových stádach je 3,5 laktácie, ale najlepší farmári v krajine sú už pri 5 alebo v niektorých prípadoch dokonca na 6 laktáciách.

Joep Driessen z tréningovej skupiny CowSignals poskytuje rady k manažmentu na zníženie miery brakácie a na zvýšenie dlhovekosti dojníc.

Ako zlepšiť manažment tranzitného obdobia dojníc

Prechod na laktáciu môže byť optimalizovaný zlepšením zdravotného stavu čreva6 a zvládnutím 3 základných fyziologických adaptácií, ktoré dojnica podstúpi v období okolo pôrodu. Porozumenie vzťahu medzi týmito 3 adaptáciami a prevedenie toho do praktických rád je jadrom úspešného prechodu na laktáciu.

Pre podrobnejšie informácie si stiahnite našu praktickú brožúru „Manažment prechodu na laktáciu“ a získajte viac informácií o optimalizácii manažmentu tranzitného obdobia dojníc.

####Zaregistrujte sa len raz a stiahnite si všetko, čo potrebujete
Môžete takto získať prístup k celej našej dokumentácii o programe HealthyLife, trvalo udržateľnom chove dojníc a najnovších vedeckých poznatkoch o manažmente prechodu u dojníc.

This is not correct
This field is required
This is not correct
This is not correct.
This is not correct

Ďakujeme za Váš záujem o HealthyLife

Práve sme Vám poslali e-mailovú správu. Postupujte podľa pokynov v tejto e-mailovej správe na dokončenie Vášho sťahovania. Upozorňujeme, že v niektorých prípadoch môžu filtre na spam blokovať automatické správy. Pokiaľ nenájdete e-mailovú správu medzi doručenou poštou, skontrolujte priečinok s nevyžiadanou poštou.

Pekný deň Vám prajeme!

Prechod na laktáciu môže byť optimalizovaný zlepšením zdravotného stavu čreva6 a zvládnutím 3 základných fyziologických adaptácií, ktoré dojnica podstúpi v období okolo pôrodu. Porozumenie vzťahu medzi týmito 3 adaptáciami a prevedenie toho do praktických rád je jadrom úspešného prechodu na laktáciu.

Pre podrobnejšie informácie si stiahnite našu praktickú brožúru „Manažment prechodu na laktáciu“ a získajte viac informácií o optimalizácii manažmentu tranzitného obdobia dojníc.

Ďalšie informácie nájdete v našom centre sťahovania...

PREJSŤ DO CENTRA SŤAHOVANIA

Viac o zvýšení rentability trvalo udržateľného chovu dojníc...