HealthyLife
Program pre trvalo udržateľný chov dojníc

Začnite s produkciou mlieka v skoršom veku

HealthyLife
Program pre trvalo udržateľný chov dojníc

Začnite s produkciou mlieka v skoršom veku

Optimálny vek pre prvé telenie je 22 mesiacov

Zníženie veku pri prvom otelení, pričom sa stále dosahujú chovné ciele, pomôže zlepšiť produkciu mlieka na deň života, a to tým, že jalovice začnú produkovať v mladšom veku. Štúdie uskutočnené inštitúciou ILVO v Belgicku18 ukázali, že zníženie veku pri prvom otelení z 26 na 24 mesiacov viedlo k zníženiu emisií metánu o 3,1 %. Štúdia robená vo výskumnom centre Kempenshof TN19 preukázala, že jalovice, ktoré sa telia vo veku 22 až 24 mesiacov, majú pri svojej prvej laktácii optimálnu plodnosť a maximálnu dojivosť, čo má za následok ďalšie zlepšenie v produkcii mlieka na deň života.

Optimálny vek pri prvom telení sa môže medzi farmami líšiť. Na vyhodnotenie toho, či sa jalovice telia v správnom veku, by sa mala produkcia mlieka jalovíc počas ich prvej laktácie porovnať s produkciou mlieka celého stáda22 a mala by predstavovať 80 - 82 % produkcie starších kráv. To by však umožnilo vyhodnotenie iba vtedy, ak je laktácia ukončená. Alternatívou je pozrieť sa na vrchol laktácie. V porovnaní so staršími kravami, jalovice majú o niečo nižší vrchol laktácie a vyššiu perzistenciu. Produkcia mlieka jalovíc na vrchole laktácie by sa preto mala pohybovať medzi 70 - 73 % produkcie mlieka starších kráv na vrchole laktácie.

Ak sa jalovice uchovnia príliš skoro, existuje zvýšené riziko výskytu dystokií, zlého prechodu na laktáciu a vzniku problémov s reprodukciou. Keď je pomer nižší ako 70 %, jalovice nedosahujú dostatočnú produkciu na vrchole laktácie v porovnaní so staršími kravami. Toto indikuje problémy s jalovicami, ktoré môžu súvisieť s problémami počas obdobia odchovu. Príliš neskoro uchovnené jalovice majú spravidla následne horšiu plodnosť.

Pomery vrcholu laktácie cez 73% u prvoteliek indikujú problémy u starších kráv.

Vypočítajte Váš zisk!
Pozrite si ako vedie trvalo udržateľný chov dojníc k vyššej rentabilite Vašej farmy

Na rozdiel od všeobecného presvedčenia, je naozaj možné prevádzkovať farmu trvalo udržateľným spôsobom, zatiaľ čo produkujete zdravý príjem.

Vypočítajte svoj zisk pôsobením 4 kľúčových ukazovateľov HealthyLife, ktoré pomôžu zvýšiť produkciu mlieka na deň života na Vašej farme.

Prejsť ku kalkulátoru

Vypočítajte si svoj zisk!
Zistite ako bude mať trvalo udržateľný chov dojníc za následok vyššiu ziskovosť Vašej farmy.

Na rozdiel od všeobecného presvedčenia, je naozaj možné prevádzkovať farmu trvalo udržateľným spôsobom, zatiaľ čo sa vytvára aj zdravý príjem.

Vypočítajte si svoj zisk pôsobením 4 kľúčových ukazovateľov HealthyLife, ktoré pomáhajú zvýšiť produkciu mlieka na deň života na Vašej farme.

Prejsť ku kalkulačke

Znížte vek pri prvom otelení kŕmnym programom LifeStart pre teľatá

Program LifeStart spája najnovšie poznatky o odchove teliat a premieta ich do praktických rád.

S programom odchovu LifeStart môže byť vek pri prvom otelení redukovaný na 22 mesiacov. Okrem zníženia veku pri prvom otelení program LifeStart taktiež zvyšuje produkciu mlieka počas prvej a druhej laktácie a zníži mieru nutnej brakácie19.

Súvisiace články, v ktorých sa dozviete viac o udržateľnom chove dojníc