HealthyLife
Program pre trvalo udržateľný chov dojníc

Medziobdobie dojníc

HealthyLife
Program pre trvalo udržateľný chov dojníc

Medziobdobie dojníc

Reprodukcia na farme má priamy vplyv na vek pri prvom otelení a na medziobdobie.

Keďže plodnosť je dôležitým dôvodom na brakáciu, má taktiež vplyv na počet laktácií jednotlivých dojníc. Dôležitým ukazovateľom plodnosti je medziobdobie.

Tradične je cieľom dosiahnuť medziobdobie 365 dní alebo menej, čiže 1 teľa na kravu za rok. Toto zaručuje, že kravy sa zasušia a pripravia na ďalšiu laktáciu v čase, kedy ich dojivosť začína klesať. Taktiež zabezpečí genetický pokrok.

Vo vysokoprodukčných stádach môžu byť kravy počas prvých mesiacov po otelení v silnej negatívnej energetickej bilancii, pričom v takýchto prípadoch v rozsahu 115 dní po otelení môže byť zabreznutie obtiažne. Obzvlášť, ak je perzistencia produkcie mlieka vysoká, sa zdá byť ignorovateľný vplyv skrátenia medziobdobia na celoživotnú úžitkovosť, čo môže mať za následok negatívny dopad na ekonomiku fariem a welfare zvierat20. Farmy by sa mohli zamerať aj na dlhšie medziobdobie až 415 dní. Toto by znížilo riziko, že kravy budú príliš tučné na konci laktácie. Čoraz viac chovateľov používa individuálne nastavené optimálne medziobdobie pre jednotlivé kravy.

Vypočítajte Váš zisk!
Pozrite si ako vedie trvalo udržateľný chov dojníc k vyššej rentabilite Vašej farmy

Na rozdiel od všeobecného presvedčenia, je naozaj možné prevádzkovať farmu trvalo udržateľným spôsobom, zatiaľ čo produkujete zdravý príjem.

Vypočítajte svoj zisk pôsobením 4 kľúčových ukazovateľov HealthyLife, ktoré pomôžu zvýšiť produkciu mlieka na deň života na Vašej farme.

Prejsť ku kalkulátoru

Vypočítajte si svoj zisk!
Zistite ako bude mať trvalo udržateľný chov dojníc za následok vyššiu ziskovosť Vašej farmy.

Na rozdiel od všeobecného presvedčenia, je naozaj možné prevádzkovať farmu trvalo udržateľným spôsobom, zatiaľ čo sa vytvára aj zdravý príjem.

Vypočítajte si svoj zisk pôsobením 4 kľúčových ukazovateľov HealthyLife, ktoré pomáhajú zvýšiť produkciu mlieka na deň života na Vašej farme.

Prejsť ku kalkulačke

Ako zlepšiť reprodukciu svojho stáda

Zhoršená reprodukcia stáda dojníc môže byť priamym následkom črevnej acidózy6. Môže tiež súvisieť so zvýšeným výskytom infekcií reprodukčných ciest, so zlým prechodom na laktáciu34,35,37,38 alebo s inými faktormi manažmentu.

Pre podrobnejšie informácie a praktické rady na zlepšenie reprodukcie svojho stáda si stiahnite našu špeciálnu brožúru „Manažment reprodukcie na farme“ a súvisiaci protokol.

####Zaregistrujte sa len raz a stiahnite si všetko, čo potrebujete
Môžete takto získať prístup k celej našej dokumentácii programu HealthyLife priamo z nášho Centra sťahovania súborov.

This is not correct
This field is required
This is not correct
This is not correct.
This is not correct

Ďakujeme za Váš záujem o HealthyLife

Práve sme Vám poslali e-mailovú správu. Postupujte podľa pokynov v tejto e-mailovej správe na dokončenie Vášho sťahovania. Upozorňujeme, že v niektorých prípadoch môžu filtre na spam blokovať automatické správy. Pokiaľ nenájdete e-mailovú správu medzi doručenou poštou, skontrolujte priečinok s nevyžiadanou poštou.

Pekný deň Vám prajeme!

Zhoršená reprodukcia stáda dojníc môže byť priamym následkom črevnej acidózy6. Môže tiež súvisieť so zvýšeným výskytom infekcií reprodukčných ciest, so zlým prechodom na laktáciu34,35,37,38 alebo s inými faktormi manažmentu.

Pre podrobnejšie informácie a praktické rady na zlepšenie reprodukcie svojho stáda si stiahnite našu špeciálnu brožúru „Manažment reprodukcie na farme“ a súvisiaci protokol.

Na stiahnutie

Ďalšie informácie nájdete v našom centre sťahovania...

PREJSŤ DO CENTRA SŤAHOVANIA