improving

HealthyLife
Program pre trvalo udržateľný chov dojníc

Čo je produkcia mlieka na deň života a ako môže byť ovplyvnená?

HealthyLife
Program pre trvalo udržateľný chov dojníc

Čo je produkcia mlieka na deň života a ako môže byť ovplyvnená?

Na zvýšenie produkcie mlieka na deň života by sa mala zvýšiť dlhovekosť dojníc

Zdravie a dlhovekosť dojníc nie sú dôležité len pre welfare zvierat, ale sú nevyhnutné na zvýšenie efektivity produkcie mlieka. Parameter efektívnosti mliečnej produkcie by mal zahŕňať v sebe dojivosť a dlhovekosť. Môžu byť použité dva parametre: produkcia mlieka na deň života a produkcia mlieka na produkčný deň. Chovatelia, ktorí sami odchovávajú svoje teľatá a jalovice by mali používať produkciu mlieka na deň života. Zahŕňa v sebe nielen produkčný život, ale aj obdobie odchovu. Farmári bez vlastnej reprodukcie by mali používať produkciu mlieka na produkčný deň. Produkcia mlieka na deň života sa vypočíta vydelením celoživotnej produkcie mlieka celkovým počtom dní života. Môže byť vypočítaná iba po uhynutí kravy, za života zvieraťa však môže byť užitočným parametrom na sledovanie efektívnosti každej kravy a celého stáda. Zvýšenie tohto parametra je možné rôznymi spôsobmi: znížením veku pri prvom otelení, zvýšením dojivosti a predĺžením produkčného obdobia.

Počas webinára HealthyLife, 25. februára 2021, Dr. Anke Römer predstavila prácu, ktorú uskutočnila so svojimi kolegami Elke Blum, Jana Flor, Dr. Ariane Boldt a Dr. Peter Sanftleben z Inštitútu pre chov hospodárskych zvierat vo Výskumnom stredisku Mecklenburg-Vorpommern pre poľnohospodárstvo a rybolov.

Zber údajov

Chovatelia v Nemecku používajú produkciu mlieka na deň života (LDY) na monitoring svojej produkcie a na jej porovnanie s inými mliečnymi farmami. V štúdii uskutočnenej v Mecklenburg-Vorpommern bolo analyzovaných 43 245 záznamov od holštajnských kráv. Údaje pochádzajú z projektu testovania stáda miestnej chovateľskej organizácie RinderAllianz. Priemerná veľkosť stáda bola 1013 kráv s produkciou 10 532 kg mlieka na kravu a rok. Chovateľmi boli zdokumentované všetky príčiny výradu, veterinárne úkony sa zase zdokumentovali diagnostickými kľúčmi ICAR.

Produkcia mlieka na deň života v Nemecku

V Nemecku je priemerná produkcia mlieka na deň života 13 - 14 kg mlieka. Najlepšie farmy dosahujú hodnoty vyššie ako 20 kg mlieka na deň života. Kravy s viac ako 20 kg mlieka na deň života mali priemernú celoživotnú úžitkovosť 50 000 kg v rozsahu 4 až 5 laktácií (viď Obrázok 1). Pokiaľ by ste chceli predĺžiť dlhovekosť znížením dojivosti, musíte mať na pamäti, že vratnosť nákladov na odchov potrvá dlhšie, a preto je potrebné dlhšie produkčné obdobie.

Naše odporúčania na zvýšenie produkcie mlieka na deň života sú nasledovné:

  • Zabezpečte úspešné prechodné obdobie vysokým stupňom hygieny v pôrodnici, dobrým manažmentom zdravia a usmernením výživy a vysokým príjmom vody
  • Dlhší inseminačný interval (zvlášť pre mladé kravy a pre vysoko produkčné kravy)
  • Užívajte si Vašu prácu a motivujte iných

Vypočítajte Váš zisk!
Pozrite si ako vedie trvalo udržateľný chov dojníc k vyššej rentabilite Vašej farmy

Na rozdiel od všeobecného presvedčenia, je naozaj možné prevádzkovať farmu trvalo udržateľným spôsobom, zatiaľ čo produkujete zdravý príjem.

Vypočítajte svoj zisk pôsobením 4 kľúčových ukazovateľov HealthyLife, ktoré pomôžu zvýšiť produkciu mlieka na deň života na Vašej farme.

Prejsť ku kalkulátoru

Vypočítajte si svoj zisk!
Zistite ako bude mať trvalo udržateľný chov dojníc za následok vyššiu ziskovosť Vašej farmy.

Na rozdiel od všeobecného presvedčenia, je naozaj možné prevádzkovať farmu trvalo udržateľným spôsobom, zatiaľ čo sa vytvára aj zdravý príjem.

Vypočítajte si svoj zisk pôsobením 4 kľúčových ukazovateľov HealthyLife, ktoré pomáhajú zvýšiť produkciu mlieka na deň života na Vašej farme.

Prejsť ku kalkulačke

Viac o tom ako dosiahnuť trvalo udržateľný chov dojníc rentabilnejším…

Čo je produkcia mlieka na deň života a ako môže byť ovplyvnená? Anke Römer z Inštitútu pre chov hospodárskych zvierat v Nemecku sa zaoberá definíciou produkcie mlieka na deň života a ako môže byť ovplyvnená.

####Zaregistrujte sa len raz a stiahnite si všetko čo potrebujete
Získate tak prístup k celej našej dokumentácii o protokoloch HealthyLife, trvalo udržateľnom chove dojníc a najnovších vedeckých poznatkoch o manažmente tranzitného obdobia dojníc.

This is not correct
This field is required
This is not correct
This is not correct.
This is not correct

Ďakujeme za Váš záujem o HealthyLife

Práve sme Vám poslali e-mailovú správu. Postupujte podľa pokynov v tejto e-mailovej správe na dokončenie Vášho sťahovania. Upozorňujeme, že v niektorých prípadoch môžu filtre na spam blokovať automatické správy. Pokiaľ nenájdete e-mailovú správu medzi doručenou poštou, skontrolujte priečinok s nevyžiadanou poštou.

Pekný deň Vám prajeme!

Čo je produkcia mlieka na deň života a ako môže byť ovplyvnená? Anke Römer z Inštitútu pre chov hospodárskych zvierat v Nemecku sa zaoberá definíciou produkcie mlieka na deň života a ako môže byť ovplyvnená.

Ďalšie informácie nájdete v našom centre sťahovania...

PREJSŤ DO CENTRA SŤAHOVANIA