SELKO NUTRICOOL

SELKO NUTRICOOL

Nenechajte aby Vám tepelný stres ukradol mliečnu produkciu

SELKO NUTRICOOL

Nenechajte aby Vám tepelný stres ukradol mliečnu produkciu

Porazenie tepelného stresu u dojníc so Selko NutriCool

Pôsobením globálneho oteplovania sa počet dní za rok, kedy sú kravy vystavené tepelnému stresu dramaticky rastie104 (viď Obrázok 1).
Obrázok 1. Priemerný počet dní za rok presahujúcich hodnotu 70 teplotno-vlhkostného indexu v priebehu 20-ročných období (a) 1998 – 2017 a (b) 2051 – 2070. (c) je rozdiel medzi obdobím 2051 – 2070 a obdobím 1998 – 2017.   
Tepelný stres u dojníc má za následok významný pokles produkcie mlieka74 (viď článok o tepelnom strese). Okrem toho zhoršuje reprodukciu67,68 a zvyšuje výskyt problémov s krívaním.

Program prevencie proti tepelnému stresu by mal zabezpečiť tieň, ochladzovanie zvierat a komfortné ležovisko pre všetky zvieratá. Výživársky zásah by mal zahŕňať v sebe doplnok Selko NutriCool na normalizáciu ph bachora a obmedzenie aktivácie systémovej imunity71.

Selko NutriCool

Dávkovanie

Kŕmte Selko NutriCool počas období s vysokými teplotami. Zamiešajte z neho 200 gramov do TMR.

Vlastnosti

Selko Nutricool obsahuje látky, ktoré normalizujú pH bachora, obmedzujú aktiváciu systémovej imunity a znižujú riziko vzniku črevnej acidózy.

Výhody

Normalizácia pH bachora a znižovanie rizika aktivácie systémovej imunity a vzniku črevnej acidózy môže pomôcť vyvarovať sa strate produkcie ako výsledku tepelného stresu12,13.

Selko NutriCool

Dávkovanie

Kŕmte Selko NutriCool počas období s vysokými teplotami. Zamiešajte z neho 200 gramov do TMR.

Vlastnosti

Selko Nutricool obsahuje látky, ktoré normalizujú pH bachora, obmedzujú aktiváciu systémovej imunity a znižujú riziko vzniku črevnej acidózy.

Výhody

Normalizácia pH bachora a znižovanie rizika aktivácie systémovej imunity a vzniku črevnej acidózy môže pomôcť vyvarovať sa strate produkcie ako výsledku tepelného stresu12,13.

Výsledok…
Produkcia mlieka v skupine s použitím NutriCool sa zdvihla o 1,0 liter, kdežto produkcia mlieka v kontrolnej skupine sa znížila o 2,6 litra na deň.

Tento pokus bol uskutočnený v Južnej Afrike s 2 skupinami zvierat. Obe skupiny boli kŕmené rovnakou TMR po obdobie 31 dní. Jednej skupine so 114 kravami sa pridalo 200 gramov NutriCool za deň, druhá skupina so 123 zvieratami nebola ničím dotovaná.

Produkcia mlieka v skupine s prídavkom NutriCool sa zdvihla o 1,0 liter, zatiaľ čo produkcia mlieka v kontrolnej skupine sa znížila o 2,6 litra na deň (viď Obrázok 2). Výsledkom pridania NutriCool bolo zvýšenie mliečneho tuku o 0,2 %.

Obrázok 2. Priemerná produkcia mlieka na deň u 114 kráv s prídavkom NutriCool v porovnaní so 123 kravami bez žiadneho doplnku.

Porazenie tepla

Tepelný stres u dojníc môže nastať už ak teplota prostredia vystúpi na 18 - 20 °C. Tepelný stres môže mať veľmi negatívny efekt na welfare a úžitkovosť zvierat. Program prevencie proti tepelnému stresu môže vo veľkom znížiť tieto negatívne účinky, použitie NutriCool však vedie k ďalšiemu úspechu. Pokusy dokázali, že výsledkom prídavku NutriCool môže byť zvýšenie produkcie mlieka o 1 - 3 litre na kravu a deň. Obmedzenie pôsobenia tepla za použitia NutriCool môže pomôcť zvýšiť produkciu mlieka kráv na deň života a zlepšiť welfare.

####Zaregistrujte sa len raz a stiahnite všetko čo potrebujete
Získajte prístup k celej našej dokumentácii ako napríklad k vedecko-výskumným dokumentom HealthyLife, odborným vestníkom HealthyLife o manažmente tranzitného obdobia a špeciálnym produktovým listom alebo kŕmnym schémam.

This is not correct
This field is required
This is not correct
This is not correct.
This is not correct

Ďakujeme za Váš záujem o HealthyLife

Práve sme Vám poslali e-mailovú správu. Postupujte podľa pokynov v tejto e-mailovej správe na dokončenie Vášho sťahovania. Upozorňujeme, že v niektorých prípadoch môžu filtre na spam blokovať automatické správy. Pokiaľ nenájdete e-mailovú správu medzi doručenou poštou, skontrolujte priečinok s nevyžiadanou poštou.

Pekný deň Vám prajeme!

Tepelný stres u dojníc môže nastať už ak teplota prostredia vystúpi na 18 - 20 °C. Tepelný stres môže mať veľmi negatívny efekt na welfare a úžitkovosť zvierat. Program prevencie proti tepelnému stresu môže vo veľkom znížiť tieto negatívne účinky, použitie NutriCool však vedie k ďalšiemu úspechu. Pokusy dokázali, že výsledkom prídavku NutriCool môže byť zvýšenie produkcie mlieka o 1 - 3 litre na kravu a deň. Obmedzenie pôsobenia tepla za použitia NutriCool môže pomôcť zvýšiť produkciu mlieka kráv na deň života a zlepšiť welfare.

Alebo navštívte naše centrum sťahovania, kde získate ďalšie informácie...

PREJSŤ NA CENTRUM SŤAHOVANIA