SELKO LACTIBUTE

SELKO LACTIBUTE

Pre chovateľov mliekového dobytka, ktorí chcú zvýšiť produkciu mlieka svojho stáda

SELKO LACTIBUTE

Pre chovateľov mliekového dobytka, ktorí chcú zvýšiť produkciu mlieka svojho stáda

Selko LactiBute zvyšuje produkciu mlieka, zatiaľ čo sa v rovnakom čase zvyšuje obsah tuku a bielkovín

Selko LactiBute je patentovaný výrobok pozostávajúci z matricovo enkapsulovaného glukonátu, ktorý podporuje premenu kyseliny mliečnej na butyrát. Správna rovnováha kyseliny mliečnej a butyrátu v hrubom čreve je dôležitá, nakoľko zlepšuje jej zdravotný stav. V dôsledku toho sa zlepšuje absorpcia živín, podporujúc takto vyššiu úroveň produkcie43,46,47 Pridanie Selko LactiBute do kŕmnej dávky tým pádom zvyšuje produkciu mlieka, zatiaľ čo sa v rovnakom čase zvyšuje obsah tuku a bielkovín44,45,48,49,50. Výsledkom je zvýšenie energeticky korigovaného mlieka o 0,85 - 1 kg na kus a deň.

Selko LactiBute

Dávkovanie

Kŕmte Selko LactiBute počas celej laktácie v množstve 16 gramov/ks/deň. V prípade, ak sa Selko LactiBute namieša do TMR, pridajte 16 gramov na zviera a deň do TMR. V prípade, že je Selko LactiBute zahrnutý do kŕmnej zmesi, primiešajte 0,20 % do zmesi.

Vlastnosti

Selko LactiBute pozostáva z matricovo enkapsulovaného glukonátu.

Výhody

Glukonát stimuluje premenu kyseliny mliečnej na butyrát, čo znižuje riziko vzniku črevnej acidózy u dojníc43,46,47. Lepší zdravotný stav zadného čreva spôsobuje zvýšenú produkciu mlieka s vyšším zastúpením mliečneho tuku44,45,48,49,50.

Selko LactiBute

Dávkovanie

Kŕmte Selko LactiBute počas celej laktácie v množstve 16 gramov/ks/deň. V prípade, ak sa Selko LactiBute namieša do TMR, pridajte 16 gramov na zviera a deň do TMR. V prípade, že je Selko LactiBute zahrnutý do kŕmnej zmesi, primiešajte 0,20 % do zmesi.

Vlastnosti

Selko LactiBute pozostáva z matricovo enkapsulovaného glukonátu.

Výhody

Glukonát stimuluje premenu kyseliny mliečnej na butyrát, čo znižuje riziko vzniku črevnej acidózy u dojníc43,46,47. Lepší zdravotný stav zadného čreva spôsobuje zvýšenú produkciu mlieka s vyšším zastúpením mliečneho tuku44,45,48,49,50.

Výsledok…
Zvýšenie o 0,85 - 1 kg mlieka za deň

Celkovo bolo zaradených do pokusu 53 kráv na vyššej laktácii48,49,50. Jedna skupina kráv bola kŕmená počas tranzitného obdobia a v priebehu celej laktácie Selko LactiBute, ostatné skupiny slúžili ako neupravená kontrolná skupina.

  Energeticky korigované mlieko (kg/deň) Tuk (g/deň) Bielkovina (g/deň)
Selko LactiBute 41,27 1728 1285
Kontrolná skupina 38,67 1620 1188
p-hodnota 0,02

Kŕmenie Selko LactiBute viedlo k zvýšeniu energeticky korigovaného mlieka o viac ako 2,5 kg na deň48,49,50. Vo výskumných strediskách a na komerčných farmách z celého sveta sa vykonalo cez 60 experimentov. Tieto pokusy naznačujú, že by sa malo očakávať zvýšenie energeticky korigovaného mlieka o 0,85 - 1 kg na deň.

Pre chovateľov mliekového dobytka, ktorí chcú zvýšiť produkciu mlieka svojho stáda

Selko LactiBute môže byť použitý na zníženie výskytu črevnej acidózy u dojníc43,46,47. Kŕmenie Selko LactiBute zvýši produkciu mlieka a obsah tuku v mlieku44,45,48,49,50 .

####Zaregistrujte sa len raz a stiahnite všetko čo potrebujete
Získajte prístup k celej našej dokumentácii ako napríklad k vedecko-výskumným dokumentom HealthyLife, odborným vestníkom HealthyLife o manažmente tranzitného obdobia a špeciálnym produktovým listom alebo kŕmnym schémam.

This is not correct
This field is required
This is not correct
This is not correct.
This is not correct

Ďakujeme za Váš záujem o HealthyLife

Práve sme Vám poslali e-mailovú správu. Postupujte podľa pokynov v tejto e-mailovej správe na dokončenie Vášho sťahovania. Upozorňujeme, že v niektorých prípadoch môžu filtre na spam blokovať automatické správy. Pokiaľ nenájdete e-mailovú správu medzi doručenou poštou, skontrolujte priečinok s nevyžiadanou poštou.

Pekný deň Vám prajeme!

Selko LactiBute môže byť použitý na zníženie výskytu črevnej acidózy u dojníc43,46,47. Kŕmenie Selko LactiBute zvýši produkciu mlieka a obsah tuku v mlieku44,45,48,49,50 .

Alebo navštívte naše centrum sťahovania, kde získate ďalšie informácie...

PREJSŤ NA CENTRUM SŤAHOVANIA