MAXCARE

MAXCARE

MaxCare - nový koncept minerálnej a vitamínovej výživy budúcnosti

MAXCARE

MaxCare - nový koncept minerálnej a vitamínovej výživy budúcnosti

MaxCare - „trochu jiná minerálka“

MaxCare, naša značka vitamínovo-minerálnych doplnkov, poskytuje chovateľom hovädzieho dobytka portfólio jednoducho použiteľných produktov, ktoré svojím zložením spĺňa požiadavky udržateľného chovu dojníc. Hladiny a forma živín, nielen makroprvkov, ale najmä mikroprvkov a vitamínov, sú novo nastavené k optimalizácii požiadaviek zvierat, a zároveň zbytočne nezaťažujú životné prostredie.

Zásady výživy mikroprvkov

Každý stopový prvok by mal byť dopravený na miesto svojho vstrebania bez toho, aby cestou tráviacim traktom obmedzoval využiteľnosť iných živín (tvorba nevstrebateľných zlúčenín) alebo svojím pôsobením ne¬gatívne ovplyvňoval aktivitu bachorovej mikroflóry. Preto forma, v ktorej bol do kŕmnej dávky zaradený, musí prejsť do tenkého čreva v nezmenenej podobe a až tu má dochádzať k jeho uvoľneniu z chemickej väzby.

Formy mikroprvkov používané v krmivárskom priemysle:

  • Oxidy – vysoká variabilita v kvalite i stabilite, nízka rozpustnosť
  • Sírany – pomerne nízky obsah mikroprvku, vysoká rozpustnosť (nízka stabilita)
  • Organické formy – veľmi nízky obsah mikroprvku, vysoká stabilita
  • Hydroxy formy (IntelliBond) – vysoký obsah mikroprvku, vysoká stabilita

Síranové formy stopových prvkov majú slabé iónové väzby, ktoré sú vo vodnom prostredí výrazne rozpustnejšie (bachorová tekutina) než mikroprvky v hydroxy forme (IntelliBond)

Slabé iónové väzby medzi kovom a molekulou síranu sa vo vlhkom prostredí rýchlo rozpadajú a kovový ión sa uvoľňuje. Tento vysoko reaktívny ión kovu je potom vo forme, v ktorej môže nielen negatívne reagovať s antagonistami v kŕmení a vytvárať s ostatnými esenciálnymi živinami pre zviera nestráviteľné zlúčeniny, ktoré sú bez zužitkovania vylúčené, ale zároveň môže negatívne ovplyvniť činnosť prospešných mikroorganizmov prítomných v bachore.

Mikroflóra hrá v bachore zásadnú rolu pri trávení vlákniny a produkcii dôležitých prchavých mastných kyselín, ktoré dojnica využíva pre optimalizáciu produkcie a celkového zdravotného stavu. Zároveň tým, ako sa tieto mikroorganizmy rozmnožujú a sú transportované do zadných častí tráviaceho traktu, sa stávajú pre dojnicu vysoko kvalitným zdrojom bielkovín. Takto vytvorený zdroj poskytuje i viac než polovicu celkovej potreby získanej bielkoviny. Z toho vyplýva, že zdroj stopového prvku, ktorý narušuje mikrobiálnu aktivitu v bachore, kde dochádza k 90 % trávenia, môže ovplyvňovať produktivitu a zdravie zvieraťa. Z praxe vieme, že síranové formy mikroprvkov sa po mnoho desiatok rokov pre svoju účinnosť pri ničení mikroorganizmov používajú pri ošetrovaní paznechtov (kúpanie). Bohužiaľ rovnaké vlastnosti, vďaka ktorým sú síranové formy stopových prvkov účinné pri hygiene paznechtov, t.j. antimikrobiálne vlastnosti kovových iónov, môžu potenciálne poškodiť populácie mikroorganizmov v bachore.

Síranové formy stopových prvkov majú slabé iónové väzby, ktoré sú vo vodnom prostredí výrazne rozpustnejšie (bachorová tekutina) než mikroprvky v hydroxy forme (IntelliBond)

Slabé iónové väzby medzi kovom a molekulou síranu sa vo vlhkom prostredí rýchlo rozpadajú a kovový ión sa uvoľňuje. Tento vysoko reaktívny ión kovu je potom vo forme, v ktorej môže nielen negatívne reagovať s antagonistami v kŕmení a vytvárať s ostatnými esenciálnymi živinami pre zviera nestráviteľné zlúčeniny, ktoré sú bez zužitkovania vylúčené, ale zároveň môže negatívne ovplyvniť činnosť prospešných mikroorganizmov prítomných v bachore.

Mikroflóra hrá v bachore zásadnú rolu pri trávení vlákniny a produkcii dôležitých prchavých mastných kyselín, ktoré dojnica využíva pre optimalizáciu produkcie a celkového zdravotného stavu. Zároveň tým, ako sa tieto mikroorganizmy rozmnožujú a sú transportované do zadných častí tráviaceho traktu, sa stávajú pre dojnicu vysoko kvalitným zdrojom bielkovín. Takto vytvorený zdroj poskytuje i viac než polovicu celkovej potreby získanej bielkoviny. Z toho vyplýva, že zdroj stopového prvku, ktorý narušuje mikrobiálnu aktivitu v bachore, kde dochádza k 90 % trávenia, môže ovplyvňovať produktivitu a zdravie zvieraťa. Z praxe vieme, že síranové formy mikroprvkov sa po mnoho desiatok rokov pre svoju účinnosť pri ničení mikroorganizmov používajú pri ošetrovaní paznechtov (kúpanie). Bohužiaľ rovnaké vlastnosti, vďaka ktorým sú síranové formy stopových prvkov účinné pri hygiene paznechtov, t.j. antimikrobiálne vlastnosti kovových iónov, môžu potenciálne poškodiť populácie mikroorganizmov v bachore.

MaxCare obsahuje mikroprvky v hydroxy forme – IntelliBond

Hydroxy stopové prvky sú uložené v kryštalickej štruktúre a viazané silnými kovalentnými väzbami. Vďaka tomu sú výrazne menej rozpustné a menej náchylné k disociácii v bachore, čo znemožňuje uvoľňovanie voľných kovových iónov do bachorového prostredia. Netvoria tak s ostatnými živinami nevyužiteľné zlúčeniny a neovplyvňujú negatívne bachorovú mikroflóru, trávenie vlákniny a funkčnosť bachora. Prispievajú tak ku zlepšeniu trávenia NDF a môžu pozitívne ovplyvniť mnoho procesov, vrátane zvýšenia úžitkovosti a stabilizácie mliečnych zložiek. Pomalá disociácia IntelliBond mikroprvkov prebieha v sleze, takže minerál je dostupný pre absorpciu transportnými mechanizmami v čreve. Akonáhle sú minerály absorbované, sú pre zviera ľahko dostupné pri podpore mnohých základných funkcií.

IntelliBond-y, stopové prvky v hydroxy forme, sú navrhnuté pre optimálnu absorpciu a biologickú dostupnosť. Sú veľmi málo rozpustné v bachore. Vysoká hladina stopového prvku a jeho využiteľnosť pre organizmus zvieraťa robí z IntelliBond-ov vo výžive moderných vysokoprodukčných dojníc optimálny zdroj dotácie daného mikroprvku.

Antioxidanty v MaxCare

MaxCare ďalej štandardne obsahuje AO-mix, vysoko účinné prírodné antioxi¬danty na báze polyfenolov. Polyfenoly majú podobnú molekulárnu štruktúru ako vitamín E, ale vďaka väčšiemu počtu hydroxy skupín dosahujú vyššie antioxidatívne kapacity. Ochránia tak organizmus zvieraťa pred negatívnym pôsobením voľných radikálov, ktoré vznikajú ako vedľajší produkt pri energetickom metabolizme. Pokiaľ tieto voľné radikály nie sú účinne neutralizované, spôsobujú v organizme negatívne zmeny. Vplyvom ich pôsobenia dochádza napríklad k poškodeniu DNA, proteínov, atď.