HealthyLife
Program pre trvalo udržateľný chov dojníc

Zaveďte výnosný a udržateľný chov dojníc do praxe

HealthyLife
Program pre trvalo udržateľný chov dojníc

Zaveďte výnosný a udržateľný chov dojníc do praxe

Program HealthyLife poskytuje všetky služby a produkty, ktoré potrebujete na pomoc k jednoduchému prechodu na laktáciu

Spoločnosť Trouw Nutrition ponúka celý rad produktov, služieb a protokolov programu HealthyLife, ktoré Vám pomôžu optimalizovať prechod na laktáciu. Tento rad zahŕňa v sebe prechodné produkty, ktoré:

  • Zlepšujú fermentáciu v bachore a zdravie hrubého čreva
  • Znižujú dopad negatívnej energetickej bilancie
  • Znižujú výskyt subklinickej a klinickej mliečnej horúčky
  • Zvyšujú produkciu mlieka a produkciu jeho zložiek44,45,48,49,50
  • Zvyšujú plodnosť

Sortiment produktov taktiež zahŕňa stopové prvky bez síranov. Je známe, že sírany majú negatívny efekt na zdravotný stav bachora a funkciu črevnej bariéry42.

Všetky z týchto prechodných produktov a stopových prvkov sú založené na najnovších vedeckých objavoch z oblasti manažmentu tranzitného obdobia dojníc a sú predstavené pod záštitou HealthyLife.

Zvýšenie stráviteľnosti vlákniny a funkčnosti črevnej bariéry dojníc výberom vhodného zdroja stopových prvkov.

Stopové prvky vo forme síranov môžu byť toxické pre baktérie v bachore a v hrubom čreve, a môžu mať tiež negatívny efekt na funkciu črevnej bariéry, a to zvýšením rizika vzniku syndrómu zvýšenej priepustnosti čriev u dojníc. Nahradenie síranovej formy stopových prvkov hydroxy formou spôsobí celkové zvýšenie stráviteľnosti NDF o 2%. Toto bude viesť k signifikantnému zvýšeniu produkcie mlieka.

Vedecké poznatky programu HealthyLife

Pozrite si 5 odborníkov zdieľajúcich svoje skúsenosti o tom ako vedie udržateľný chov dojníc k vyššej ziskovosti

Témy, ktorým sa venuje pozornosť, sú: “Produkcia mlieka na deň života”, “Optimálny počet laktácií na dojné stádo”, “Dopad aktivácie systémovej imunity na tranzitné obdobie”, “Starostlivosť o zdravie hrubého čreva” a “Ako dosiahnuť 5 laktácií”.

Pozrite si videá

HealthyLife Webinar 2021

Watch 5 specialists sharing their expertise on how sustainable dairy farming will result in more profitability

The topics that are being addressed are: “Lifetime Daily Yield”, “Optimal number of lactations for a dairy herd”, “Impact of systemic immune activation on transition”, “Managing hindgut health” and “How to reach 5 lactations”.

Watch the videos