HealthyLife
Vedecké poznatky

Ako sprístupniť plný potenciál celoživotnej úžitkovosti v mliekových stádach

HealthyLife
Názory odborníkov

Ako sprístupniť plný potenciál celoživotnej úžitkovosti v mliekových stádach

Rozhodujúcim je úspešné zvládnutie prechodného obdobia

Na uživenie svetovej populácie v roku 2050 potrebujeme už dnes revolúciu v produkcii mlieka. Spotrebitelia sú čoraz lepšie informovaní o tom, čo jedia, ako sa ich potraviny vyrábajú a o vplyve na životné prostredie. Riešenie je prevratné, ale uskutočniteľné: zvýšiť priemernú produkciu mlieka na deň života, ináč nazývanú ako celoživotný denný výnos (LDY).

Úspešné zvládnutie prechodného obdobia je rozhodujúce pre sprístupnenie plného potenciálu celoživotnej úžitkovosti v mliekových stádach. Program HealthyLife premieta najnovšie znalosti do praktických poznatkov a rád na podporu rozhodovacieho procesu na farme, pričom pomáha kravám efektívnejšie sa vysporiadať s tromi základnými fyziologickými adaptáciami, ku ktorým dochádza počas prechodu: zažívacej, metabolickej a imunitnej.

Sledujte odborníkov z mliekarenského priemyslu zdieľajúc svoje názory na vplyv zvýšenia produkcie mlieka na deň života a ako ho dosiahnuť.

Zachyťte zo slov skúsených odborníkov najdôležitejšie myšlienky o tom ako dosiahnuť udržateľný chov dojníc rentabilnejším

Vyberte už len za 7 minút niektoré dôležité informácie z odborných stanovísk programu HealthyLife.

Pozrite si súhrn tém, ktorými sa zaoberalo viacero odborníkov počas svojich vystúpení na Prezentáciách HealthyLife 2021.

Produkcia mlieka na deň života je zásadnou pre dosiahnutie trvalo udržateľného a rentabilného chovu dojníc

Produkcia mlieka na deň života (LDY) je úplná celoživotná produkcia dojnice vydelená celkovým počtom dní jej života. Zvýšenie LDY zlepší udržateľnosť a rentabilitu mliečneho hospodárstva.

Dr. A. Römer
Inštitút chovu hospodárskych zvierat, Dummerstorf, Nemecko

Ako dosiahnuť optimálny počet laktácií u dojníc

Dojnice zvyčajne dosahujú svoju maximálnu produkciu na 4. alebo 5. laktácii. Mnoho kráv v moderných chovateľských systémoch nevydrží tak dlho, v priemere ich vyradia po približne 3 laktáciách.

Aký je optimálny počet laktácií na dojnicu a ako by sa mali správne rozhodnúť chovatelia o výrade?

Prof. A. de Vries
Floridská univerzita, Spojené štáty americké

Vplyv zápalu na mliečnu horúčku, ketózu a reprodukciu dojníc

Systémový zápal vyžaduje veľké prispôsobenie sa metabolizmu, ktorá môže v konečnom dôsledku ovplyvniť produktivitu, reprodukciu a zdravotný stav. Najnovšie údaje naznačujú, že za ochoreniami v prechodnom období, ako je mliečna horúčka a ketóza, môže byť zápal. V období okolo doby telenia môže zápal pochádzať z viacerých zdrojov vrátane maternice a mliečnej žľazy, ale aj zo syndrómu „deravého čreva“.

Prof. L. Baumgard
Štátna univerzita v Iowe, Spojené štáty americké

Zameranie sa na zdravotný stav hrubého čreva s cieľom optimalizovať prechod dojníc na laktáciu

Kŕmna dávka dojníc v tranzitnom období obsahujúca vysoké množstvá škrobu môže mať negatívny dopad na zdravotný stav gastrointestinálneho traktu. Napriek rozsiahlemu zameraniu sa na bachor môže viesť acidóza hrubého čreva u dojníc k syndrómu zvýšenej priepustnosti čriev a prispieť k zápalu. Preto podpora zdravia hrubého čreva predstavuje vhodnú príležitosť na zlepšenie úžitkovosti a prevenciu chorôb. Z tohto pohľadu je možné zaviesť niekoľko opatrení zameraných na zníženie miery nevyužitého škrobu. Okrem toho, účinky bachora preklenúce roztoky živín sú v obzvlášť dobrej pozícii, aby pozitívne ovplyvnili zdravotný stav hrubého čreva.

Dr. V. Sanz Fernandez
Trouw Nutrition, oddelenie výskumu mliekového dobytka, Holandsko

Ako sa má menežovať mliekové stádo aby dosiahlo 5 laktácií?

Kravy, aby sa úspešne vysporiadali s prechodom na laktáciu a vyhli sa nutnému výradu, potrebujú priestor na oddych a príjem krmiva, a pôrodnicu bez stresových faktorov. Okrem toho, podávajte kravám počas posledného týždňa laktácie kŕmnu dávku určenú pre suchostojné kravy, používajte kontaktný box pre krátkodobý kontakt matky s teľaťom na zníženie stresu, zabezpečte príjem krmiva ihneď po narodení teľaťa, a počas prvých 10 dní laktácie vykonávajte každodenné zdravotné kontroly.

J. Driessen, DVM
CowSignals, Holandsko

Chcete zistiť ako zvýšia odolnosť dojníc ciele HealthyLife?

Na dosiahnutie produkcie mlieka na deň života na úrovni najmenej 20 kg mlieka za deň je potrebné dosiahnuť nasledujúce ciele19,21,22,23,24,25.

Prvotelky dosahujú na vrchole laktácie 70 - 73 %z produkcie celého stáda na vrchole laktácie

zistiť viac

Kravy dosahujú vrchol laktácie medzi 50 - 70 dňom po otelení

zistiť viac

Miera brakácie prvoteliek je nižšia ako 15 %

zistiť viac

Miera nutnej brakácie v stáde počas prvých 100 dní laktácie je menej než 5 %

zistiť viac

Ako zmeniť svoju farmu tak, aby bol udržateľný chov dojníc rentabilneším?

Brožúra „Program HealthyLife na zvýšenie dlhovekosti dojníc“ predstavuje program HealthyLife vrátane niektorých vedeckých poznatkov tvoriacich základ celého programu. Predstavuje tiež prehľad podpory, ktorá je k dispozícii na implementáciu programu HealthyLife.

Stiahnite si našu brožúru a získajte viac informácií o programe HealthyLife pre dojnice

####Zaregistrujte sa len raz a stiahnite si všetko, čo potrebujete
Môžete takto získať prístup k celej našej dokumentácii o protokoloch HealthyLife, trvalo udržateľnom chove dojníc a najnovších vedeckých poznatkoch o manažmente prechodu u dojníc.

This is not correct
This field is required
This is not correct
This is not correct.
This is not correct

Ďakujeme za Váš záujem o HealthyLife

Práve sme Vám poslali e-mailovú správu. Postupujte podľa pokynov v tejto e-mailovej správe na dokončenie Vášho sťahovania. Upozorňujeme, že v niektorých prípadoch môžu filtre na spam blokovať automatické správy. Pokiaľ nenájdete e-mailovú správu medzi doručenou poštou, skontrolujte priečinok s nevyžiadanou poštou.

Pekný deň Vám prajeme!

Brožúra „Program HealthyLife na zvýšenie dlhovekosti dojníc“ predstavuje program HealthyLife vrátane niektorých vedeckých poznatkov tvoriacich základ celého programu. Predstavuje tiež prehľad podpory, ktorá je k dispozícii na implementáciu programu HealthyLife.

Stiahnite si našu brožúru a získajte viac informácií o programe HealthyLife pre dojnice

Na stiahnutie

Pre viac informácií navštívte naše Centrum sťahovania

PREJSŤ NA CENTRUM SŤAHOVANIA