HealthyLife
Program pre trvalo udržateľný chov dojníc

Výsledkom trvalo udržateľného chovu dojníc je zdravá finančná produktivita

HealthyLife
Program pre trvalo udržateľný chov dojníc

Trvalo udržateľný chov dojníc má za následok zdravú finančnú produkciu

Zvýšenie dlhovekosti dojníc je kľúčom k úspechu

Ciele súvisiace s trvalo udržateľným hospodárením sú často definované vo vzťahu k environmentálnej stope, využívaniu vzácnych zdrojov, zdraviu zvierat a welfare a používaniu baktériostatík. Chov dojníc však nemôže byť udržateľný, pokiaľ poľnohospodári nevedia vytvárať patričný príjem teraz a v budúcnosti!

Na rozdiel od všeobecného presvedčenia, je naozaj možné prevádzkovať farmu cestou udržateľnosti, pričom sa vytvára zdravý príjem. Aby sa zabezpečilo, že mliečne hospodárstva budú ziskové a udržateľné, mala by sa zvýšiť priemerná produkcia mlieka na deň života.

Produkcia mlieka na deň života u dojníc je ovplyvnená:

  • Vekom pri 1. telení
  • Počtom laktácií na kravu ako následok miery obmeny stáda
  • Medziobdobím
  • Produkciou mlieka na laktáciu definovanú
    • Dňami v laktácii, pri ktorom sa dosiahne vrchol produkcie
    • Pomerom produkcie jalovíc/kráv

Z týchto 4 parametrov má najväčší vplyv počet laktácií na dojnicu, inými slovami dlhovekosť.

S programom HealthyLife je možné zlepšiť výkonnosť mliečnych fariem. Na to, aby sa zabezpečilo rozumné využívanie zdrojov, je možné vypočítať dopad každého zásahu manažmentu na finančnú výkonnosť mliečnej farmy.

Použitie HealthyLife kalkulátora zisku na zvýšenie rentability Vašej farmy

HealthyLife kalkulátor zisku môže byť použitý na vypočítanie výsledku zníženia veku pri prvom otelení, zvýšenia produkcie mlieka na laktáciu a zníženia miery nutnej brakácie jalovíc a kráv na produkciu mlieka na deň života a rentability mliečnych hospodárstiev.

Budete prekvapení, čo všetko sa dá dosiahnuť!

PREJSŤ KU KALKULÁTORU
Loading...

Našli ste si čo ste hľadali?