Increasing milk solids

HealthyLife
Program pre trvalo udržateľný chov dojníc

Zvýšenie ziskovosti mliečnej farmy zvýšením obsahu zložiek mlieka

HealthyLife
Program pre trvalo udržateľný chov dojníc

Zvýšenie ziskovosti mliečnej farmy zvýšením obsahu zložiek mlieka

Ako zvýšiť produkciu mliečneho tuku a bielkovín?

Vo väčšine krajín platba za mlieko priamo súvisí s množstvom vyprodukovaného mlieka, ako aj s percentom tuku a bielkovín. Bežným parametrom na porovnanie produkcie mlieka medzi jednotlivými farmami s rôznym obsahom zložiek v mlieku je množstvo energeticky korigovaného mlieka (ECM) vyprodukovaného na farme.

Bežným vzorcom na výpočet ECM je53:

kg produkcie mlieka x (0,383 x tuk % + 0,242 x
proteín % + 0,7832)


3.1138

Kravy potrebujú 12-krát denne prijať potravu, aby zostali zdravé

Kravy potrebujú 12-krát denne prijať potravu, aby sa znížilo riziko vzniku acidózy v bachore a hrubom čreve, čím sa zabráni syndrómu „deravého čreva“ a aktivácii systémovej imunity. Aby sa zabezpečilo, že dojnice môžu prijať krmivo 12-krát denne, je nevyhnutný dobrý manažment kŕmenia a ustajnenia. Pri kŕmnom stole musí byť dostatok miesta na to, aby sa každá krava mohla nakŕmiť bez stresu a bolesti.

Ako zvýšiť obsah bielkovín v mlieku v mliekovom stáde

Obsah bielkovín v mlieku priamo súvisí s dodávkou energie do vemena. Inými slovami, riadením negatívnej energetickej bilancie, ku ktorej dochádza po otelení, je možné optimalizovať obsah bielkovín v mlieku dojníc.

Ako zvýšiť obsah tuku v mlieku v mliekovom stáde

Obsah tuku v mlieku väčšinou súvisí s kvalitou fermentácie v bachore a so zdravotným stavom hrubého čreva. Existuje niekoľko spôsobov, ako zvýšiť obsah tuku v mlieku, súvisiacich s faktorom zvieraťa, manažmentom kŕmenia, výživou a výživárskymi zásahmi, ktoré môžu mať dosah na hrubé črevo dojníc.

Faktory zvieraťa

 • Plemeno, štádium laktácie a ruja - všetky majú svoj účinok
 • Zvládnite prechod na laktáciu tak, aby bol výskyt metabolických porúch nízky
 • Čerstvo otelené kravy premiestnite do laktujúcej skupiny v skupinkách raz za 2 týždne
 • Uvažujte o samostatnej skupine prvoteliek54

Manažment kŕmenia

 • Zvýšte počet dávok prijatého krmiva za deň
 • Ideálne je podávať čerstvé krmivo dvakrát denne55
 • Podávajte krmivo pravidelne
 • Vyhýbajte sa separácii krmiva zvieratami
 • bezpečte dostatočný priestor pri kŕmnom stole a zabezpečte, aby kravy mali pri prijímaní potravy pohodlie 56

Kŕmte správnou kŕmnou dávkou57

 • Poskytnite dostatok efektívnej vlákniny
 • Zaistite, aby obsah sušiny v kŕmnej dávke nebol príliš nízky
 • Nekŕmte príliš veľa bachorom využiteľného tuku, používajte chránené tuky
 • Nekŕmte príliš veľa nenasýtených tukov
 • Vyvarujte sa subakútnej bachorovej acidóze - nepodávajte príliš veľa rýchlo fermentujúcich uhľohydrátov
 • Síranové formy stopových prvkov môžu mať negatívny vplyv na stráviteľnosť vlákniny, pretože sírany sú toxické pre baktérie. Namiesto síranov používajte stopové prvky, ktoré obsahujú hydroxy formu zinku a medi

Kŕmne doplnky

 • Kvasinky alebo produkty získané z kvasiniek môžu stabilizovať pH bachora dojníc, a tým zlepšiť fermentáciu
 • Ak je v krmive veľké množstvo rýchlo kvasiteľných uhľohydrátov, pridajte pufre, akým je napr. uhličitan sodný
 • Acidóza hrubého čreva môže spôsobiť syndróm „deravého čreva“, ktoré môže spôsobiť následne pokles produkcie mliečneho tuku. Používajte hydroxy formy stopových prvkov42 a prebiotiká chránené v bachore43,46,47 na zlepšenie zdravotného stavu hrubého čreva a zvýšenie produkcie mliečneho tuku 44,45,48,49,50.

Vypočítajte Váš zisk!
Pozrite si ako vedie trvalo udržateľný chov dojníc k vyššej rentabilite Vašej farmy

Na rozdiel od všeobecného presvedčenia, je naozaj možné prevádzkovať farmu trvalo udržateľným spôsobom, zatiaľ čo produkujete zdravý príjem.

Vypočítajte svoj zisk pôsobením 4 kľúčových ukazovateľov HealthyLife, ktoré pomôžu zvýšiť produkciu mlieka na deň života na Vašej farme.

Prejsť ku kalkulátoru

Vypočítajte si svoj zisk!
Zistite ako bude mať trvalo udržateľný chov dojníc za následok vyššiu ziskovosť Vašej farmy.

Na rozdiel od všeobecného presvedčenia, je naozaj možné prevádzkovať farmu trvalo udržateľným spôsobom, zatiaľ čo sa vytvára aj zdravý príjem.

Vypočítajte si svoj zisk pôsobením 4 kľúčových ukazovateľov HealthyLife, ktoré pomáhajú zvýšiť produkciu mlieka na deň života na Vašej farme.

Prejsť ku kalkulačke

Stiahnite si brožúru „Ako zvýšiť produkciu mliečneho tuku“

Produkciu mlieka dojníc a obsah tuku v mlieku je možné zvýšiť zlepšením fermentácie v bachore a zdravia hrubého čreva. Obsah bielkovín a produkciu mlieka je možné zlepšiť správnym zvládnutím negatívnej energetickej bilancie po otelení.

Pozrite sa na naše brožúry „Zvýšenie produkcie mliečneho tuku“ a „Manažment negatívnej energetickej bilancie u dojníc“, a takisto aj na súvisiace protokoly.

####Zaregistrujte sa len raz a stiahnite si všetko, čo potrebujete
Získajte prístup ku všetkým našim dokumentom o protokoloch HealthyLife, trvalo udržateľnom chove dojníc a najnovších poznatkoch výskumu manažmentu tranzitného obdobia dojníc.

This is not correct
This field is required
This is not correct
This is not correct.
This is not correct

Ďakujeme za Váš záujem o HealthyLife

Práve sme Vám poslali e-mailovú správu. Postupujte podľa pokynov v tejto e-mailovej správe na dokončenie Vášho sťahovania. Upozorňujeme, že v niektorých prípadoch môžu filtre na spam blokovať automatické správy. Pokiaľ nenájdete e-mailovú správu medzi doručenou poštou, skontrolujte priečinok s nevyžiadanou poštou.

Pekný deň Vám prajeme!

Produkciu mlieka dojníc a obsah tuku v mlieku je možné zvýšiť zlepšením fermentácie v bachore a zdravia hrubého čreva. Obsah bielkovín a produkciu mlieka je možné zlepšiť správnym zvládnutím negatívnej energetickej bilancie po otelení.

Pozrite sa na naše brožúry „Zvýšenie produkcie mliečneho tuku“ a „Manažment negatívnej energetickej bilancie u dojníc“, a takisto aj na súvisiace protokoly.

Ďalšie informácie nájdete v našom centre sťahovania...

PREJSŤ DO CENTRA SŤAHOVANIA