DRYING OFF COWS
HealthyLife transition management dry cow

HealthyLife
Program pre trvalo udržateľný chov dojníc

Zníženie systémového zápalu u mliekového dobytka počas obdobia státia na sucho

HealthyLife
Program pre trvalo udržateľný chov dojníc

Zníženie systémového zápalu u mliekového dobytka počas obdobia státia na sucho

Aktivácia imunitného systému pri zasúšaní, ktorého účinky sú stále prítomné na začiatku laktácie, má za následok poškodenie pečene

Negatívny efekt aktivácie imunitného systému a zápalu na mliekový dobytok

Aktivácia imunitného systému má za následok zvýšenú spotrebu glukózy imunitným systémom81, čo znižuje príjem sušiny. Následne to vedie k slabému prechodu na laktáciu, ktorá zase vedie k zdravotným problémom, slabej mliekovej úžitkovosti a slabej reprodukcii.

Mliečna žľaza je známa, že vyvoláva aktiváciu imunitného systému, obzvlášť, keď sa po otelení objaví klinická mastitída, nie je to však inak ani počas obdobia státia na sucho. Oxidačný stres počas obdobia státia na sucho môže spôsobiť poškodenie pečene. Účinky aktivácie imunitného systému počas obdobia státia na sucho u mliekového dobytka môžu byť stále prítomné na začiatku nasledujúcej laktácie83. Riziko infekcie vemena je vysoké tak na začiatku, ako aj na konci obdobia státia na sucho87 (Obrázok 1). Hormonálne zmeny a stres okolo telenia môžu mať negatívny vplyv na imunitný systém dojníc88,89,90. Ukázalo sa, že väčšina klinických prípadov mastitíd na začiatku laktácie sú spôsobené infekciami z obdobia státia na sucho91.

Systematický prístup k zasúšaniu zníži vplyv systémového zápalu u dojníc.

Obrázok 1. Miera nových infekcií počas 3 fáz v období státia na sucho (involúcia, ustálený stav a kolostrogenéza) a v priebehu laktácie.

pH a produkcia LPS v bachore, slepom čreve a výkaloch kráv kŕmených vysokým množstvom jadrového krmiva v porovnaní s kontrolnou skupinou kráv. Zvýšenie hladiny škrobu znížilo pH a zvýšilo LPS v bachore aj v hrubom čreve (prevzaté od Li et al., 2012)39.

Systematický prístup k zasúšaniu zníži vplyv systémového zápalu u dojníc

Dr. Jan-TijnSwinkels zo spoločnosti MSD Animal Health sa podelil o najnovšie vedecké poznatky o zasúšaní dojníc.

Zasušenie mliekového dobytka správnym spôsobom vyrieši existujúce infekcie vemena a zabráni vzniku nových infekcií a mastitíde na začiatku nasledujúcej laktácie. Taktiež zníži riziko aktivácie imunitného systému.

Pred zasušením dojníc znížte produkciu mlieka pod 15 kg/deň

Keď produkcia mlieka dojníc klesne pod 15 kg, reabsorpcia mlieka po zastavení dojenia zaberie menej než týždeň. Výsledkom je skoršie uzatváranie ceckových otvorov93 (Obrázok 2), a redukcia množstva vytekajúceho mlieka94,95,97 (Obrázok 3). Na každých 5 kg poklesu produkcie mlieka pri zasušení sa riziko vzniku infekcie vemena zníži o 77 %92.

Obrázok 2: Rozmery štvrtí s otvorenými strukmi v 1. až 5. týždni po zasušení (DO). Symboly predstavujú dojnice z 3 rôznych produkčných skupín: nízka (LY; 5,0 až 11,4 kg mlieka/deň), stredná (MY; 11,5 až 17,7 kg mlieka/deň) a vysoká (HY; 17,8 až 29,5 kg mlieka/deň). Celkovo bol podiel otvorených štvrtí vemena nižší (P=0,047) v LY ako v HY.

Obrázok 3: Počet kráv s únikom mlieka po zasušení s ohľadom na dojivosť: nízka (n = 25; < 15 kg/deň; bodkovaná čiara), stredná (n = 27; 15 – 20 kg/deň; prerušovaná čiara), a vysoká (n = 24; > 20 kg/deň; plná čiara).

Pred zasušením dojníc je možné urobiť niekoľko opatrení na zníženie produkcie mlieka:

Manažment výživy na zníženie produkcie mlieka pred zasušením zníži stres dojníc a zníži počet somatických buniek, ako aj výskyt klinickej mastitídy počas nasledujúcej laktácie. Kŕmenie dávkou určenou pre zasušené dojnice v priebehu posledných dní laktácie je jednou z 5 tipov od Joepa Driessena na dosiahnutie 5 laktácií v každom mliečnom stáde.

  • Pri dojniciach, o ktorých je známe, že majú dobrú perzistenciu laktácie, môžu chovatelia zvoliť dlhší inseminačný interval pred začatím inseminácie, ktorého cieľom je dosiahnuť medziobdobie 415 dní 20.
  • Pokiaľ je možné, mliekový dobytok by sa mal kŕmiť počas posledných 7 - 10 dní laktácie kŕmnou dávkou určenou pre zasušené kravy. Nie je to vždy uskutočniteľné alebo vedie k extra práci. Aby sa znížil nápor na pracovnú silu, chovatelia sa môžu rozhodnúť vybrať kravy na zasušenie každé 3 týždne. Niektorým zvieratám sa tým predĺži obdobie státia na sucho, ale zníži sa rozsah stresu z dôvodu preskupovania. Platba za prácu navyše a mierne dlhšie obdobie státia na sucho sú výrazným znížením rizika vzniku klinickej mastitídy v priebehu nasledujúcej laktácie.
  • Alternatívou k výživárskym stratégiám na zníženie produkcie mlieka pred zasušením je zníženie frekvencie dojenia 98,99,100.

Vyhraďte dostatok času na aplikáciu ceckovej zátky a terapiu suchostojných kráv

Správne fungujúce dojacie zariadenie a primerané školenie dojičov by malo zabezpečiť skóre strukov pri zasušení hodnoty 1 alebo 2 na 4-stupňovej stupnici. Ďalším krokom je zabezpečiť, aby sa ceckové zátky a antibiotiká určené k zasušeniu použili správne.

Aplikácia ceckových zátok a/alebo terapie suchostojných kráv pomôže vyriešiť existujúce infekcie a zníži riziko vzniku nových infekcií vemena. Hygiena a technika aplikácie by však mali byť optimálne, inak dochádza k riziku zavedenia nových infekcií. Spoločnosť MSD Animal Health.

Liečba už existujúcich infekcií počas obdobia státia na sucho

Terapia suchostojných kráv antibiotikami má za cieľ vyliečiť existujúce infekcie vemena a znížiť riziko vzniku nových. Selektívnou terapiou suchostojných kráv sa toto dá dosiahnuť znížením použitia antimikrobiálnych látok. Selektívna terapia suchostojných kráv u mliekového dobytka sa odporúča v týchto prípadoch:

  • Počet somatických buniek v zbernej nádrži je nižší ako 250 000 buniek/ml
  • Farma používa zapečatenie strukov (tzv. dippovanie)
  • Nákazlivé patogény vyvolávajúce mastitídy sú pod kontrolou a je nízkyt výskyt mastitíd spôsobených Staphylococcus aureus alebo Streptococcus agalactiae

V prípade selektívnej terapie suchostojných kráv, všetok mliekový dobytok by mal byť pravidelne testovaný a tie s počtom somatických buniek hodnoty 200 000 buniek/ml alebo vyšším by mali byť zasušené antibiotikami.

Hygiena a pohodlie kráv počas obdobia státia na sucho

Počas obdobia státia na sucho je hygiena zásadná, pretože po zasušení a pred telením sú ceckové kanáliky otvorené. Zabezpečte v maštali optimálnu mikroklímu, pohodlie, dostatočný priestor a čistú podstielku pre každú kravu.

Úroveň hygieny je možné vyhodnotiť hodnotením čistoty vemien, stehien, nôh a paznechtov kráv, ako je znázornené na Obrázku 1. Body sa môžu pohybovať od hodnoty 1 až 4, pričom skóre 1 znamená veľmi čisté, skóre 2 čisté, skóre 3 špinavé, a skóre 4 veľmi špinavé. Hygiena počas obdobia státia na sucho sa považuje za dostatočnú, ak menej než 10 % vemien má skóre 3 alebo 4, pričom menej než 15 % stehien má skóre 3 alebo 4 a menej než 20 % nôh a paznechtov skóre 3 alebo 4.

Obrázok 4. Bodovanie hygieny vemena, nôh a dolnej časti končatín a chodidiel mliekového dobytka. Spoločnosť MSD Animal Health.

Manažment výživy a krmív

Kondičné skóre dojníc pri zasušení by mal byť medzi 3 a 3,5. Reštrikcia kŕmenia počas posledných dní laktácie zníži produkciu mlieka, ale kravy by mali vždy dostať dostatok krmiva, aby si udržali svoje kondičné skóre. Každá suchostojná krava by preto mala mať priestor pri kŕmnom stole, v ideálnom prípade najmenej 85 cm, a nie 75 cm odporúčaných pre laktujúce kravy. Silná reštrikcia krmiva je nežiaduca z pohľadu welfare zvierat, takisto môže mať za následok aj oslabenie imunitného systému v okamihu, keď sa výrazne zvýši riziko infekcií vemena.

Maximálne pohodlie a priestor môžu taktiež znížiť riziko vzniku edému vemena. Vysoké hladiny katiónov Na a K v kŕmnej dávke suchostojných kráv môžu spôsobiť zadržiavanie tekutín, čo zvýši riziko výskytu edému vemena, aj keď toto možno čiastočne zmierniť masážou a kompresiou vemena. Zvýšený príjem týchto iónov zvýši taktiež riziko vzniku hypokalcémie. Krmoviny na pastvinách môžu mať obzvlášť vysoké zastúpenie katiónov Na a K.

Na zníženie vplyvu systémového zápalu, by sa mali zvážiť kŕmne doplnky, ktoré znižujú aktiváciu imunitného systému101.

Viac o manažmente tranzitného obdobia…

Stiahnite si brožúru, aby ste si mohli prečítať viac o negatívnych efektoch aktivácie imunitného systému a zápalu u dojníc
Aktivácia imunitného systému zvyšuje spotrebu glukózy imunitnými bunkami, čo má za následok zníženie príjmu sušiny. Keď sa krava obráti na iné energetické zdroje, spôsobí to nárast NEFA a ketónov, a s tým súvisiaca zvýšená závažnosť hypokalcémie zase vedie k zhoršeniu zdravotného stavu, slabej mliekovej úžitkovosti a slabej reprodukcii. Zlý zdravotný stav je hlavnou príčinou núteného výradu dojníc, kdežto slabá úžitkovosť a slabá reprodukcia sú dôležitou príčinou núteného výradu v neskoršom období laktácie.

####Zaregistrujte sa len raz a stiahnite si všetko čo potrebujete
Získajte prístup k celej našej dokumentácii o protokoloch HealthyLife, trvalo udržateľnom chove dojníc a najnovších vedeckých poznatkoch o manažmente tranzitného obdobia dojníc.

This is not correct
This field is required
This is not correct
This is not correct.
This is not correct

Ďakujeme za Váš záujem o HealthyLife

Práve sme Vám poslali e-mailovú správu. Postupujte podľa pokynov v tejto e-mailovej správe na dokončenie Vášho sťahovania. Upozorňujeme, že v niektorých prípadoch môžu filtre na spam blokovať automatické správy. Pokiaľ nenájdete e-mailovú správu medzi doručenou poštou, skontrolujte priečinok s nevyžiadanou poštou.

Pekný deň Vám prajeme!

Stiahnite si brožúru, aby ste si mohli prečítať viac o negatívnych efektoch aktivácie imunitného systému a zápalu u dojníc
Aktivácia imunitného systému zvyšuje spotrebu glukózy imunitnými bunkami, čo má za následok zníženie príjmu sušiny. Keď sa krava obráti na iné energetické zdroje, spôsobí to nárast NEFA a ketónov, a s tým súvisiaca zvýšená závažnosť hypokalcémie zase vedie k zhoršeniu zdravotného stavu, slabej mliekovej úžitkovosti a slabej reprodukcii. Zlý zdravotný stav je hlavnou príčinou núteného výradu dojníc, kdežto slabá úžitkovosť a slabá reprodukcia sú dôležitou príčinou núteného výradu v neskoršom období laktácie.

Ďalšie informácie nájdete v našom centre sťahovania...

PREJSŤ DO CENTRA SŤAHOVANIA