HealthyLife
Program pre trvalo udržateľný chov dojníc

Znížte negatívnu energetickú bilanciu zvýšením príjmu krmiva na začiatku laktácie

HealthyLife
Program pre trvalo udržateľný chov dojníc

Znížte negatívnu energetickú bilanciu zvýšením príjmu krmiva na začiatku laktácie

Klinická ketóza u dojníc je iba vrcholom ľadovca

Dva týždne pred otelením už môže silný pokles príjmu sušiny viesť k negatívnej energetickej bilancii (NEB)34. Dojnice v NEB majú zvýšené riziko vzniku subklinickej alebo klinickej ketózy. Klinická ketóza u kráv je dobre viditeľná, ale je iba vrcholom ľadovca.

Subklinická ketóza u hovädzieho dobytka je oveľa bežnejšia ako klinická. Príznaky naznačujúce subklinickú ketózu u dojníc sú51,52:

  • Nízky príjem sušiny
  • Pokles kondičnej skóre o viac ako 1,0 bodu
  • Nízka produkcia mlieka so zníženou hladinou bielkovín v mlieku
  • Slabá reprodukcia
  • Zhoršené pôsobenie imunity

Mobilizácia zásob telesného tuku má za následok uvoľnenie neesterifikovaných mastných kyselín (NEFA). Keď je táto mobilizácia adekvátna a dobre regulovaná, NEFA môžu byť plne metabolizované, aby pokryli potrebu energie na produkciu mlieka. Ak táto adaptácia zlyhá, vzniká metabolická záťaž37. Toto zvyšuje riziko vzniku mnohých metabolických porúch, akými sú subklinická alebo klinická ketóza a mliečna horúčka.

Správny manažment negatívnej energetickej bilancie mliekového stáda preto výrazne zlepší ziskovosť farmy.

Ako merať u dojníc skóre telesnej kondície?

Joep Driessen z tréningovej skupiny CowSignals vysvetľuje, ako by sa malo merať skóre telesnej kondície (BCS) dojníc. Nedá sa to urobiť iba na základe vizuálnej kontroly, je dôležité cítiť, koľko tuku je pod kožou kravy. Ideálne BCS pre dojnicu je 3,0.

Starostlivosť o dojnice s abnormálnym skóre telesnej kondície

Ideálne kondičné skóre dojnice je 3,0. Ak je BCS 2,0 alebo nižší, s kravou niečo nie je v poriadku, trpí chorobou. Ak produkcia mlieka začne klesať na konci laktácie a nie je možné prispôsobiť výživu, BCS sa zvýši na 4,0 alebo vyššie. Bude to mať za následok problémy v období okolo telenia a zvýšené riziko nutného vyradenia počas nasledovnej laktácie.

Narábajte správne s kondičným skóre a negatívnou energetickou bilanciou

Na lepšie monitorovanie kondičnej skóre sme vytvorili ukážku s vizuálnym znázornením kráv so skóre telesnej kondície medzi 1 a 5. To vám môže pomôcť zabezpečiť, aby kravy mali pri telení BCS medzi 3 a 3,5.

Náš HealthyLife Protokol o manažmente negatívnej energetickej bilancie dojníc poskytuje praktické rady, ako znížiť vplyv NEB.

Brožúra HealthyLife „Manažment negatívnej energetickej bilancie u kráv“ hodnotí všetky najnovšie vedecké poznatky o NEB.

####Zaregistrujte sa len raz a stiahnite si všetko, čo potrebujete
Môžete takto získať prístup k celej našej odbornej dokumentácii o programe HealthyLife a najnovších vedeckých poznatkoch o manažmente tranzitného obdobia dojníc uložených v online centre na sťahovanie.

This is not correct
This field is required
This is not correct
This is not correct.
This is not correct

Ďakujeme za Váš záujem o HealthyLife

Práve sme Vám poslali e-mailovú správu. Postupujte podľa pokynov v tejto e-mailovej správe na dokončenie Vášho sťahovania. Upozorňujeme, že v niektorých prípadoch môžu filtre na spam blokovať automatické správy. Pokiaľ nenájdete e-mailovú správu medzi doručenou poštou, skontrolujte priečinok s nevyžiadanou poštou.

Pekný deň Vám prajeme!

Na lepšie monitorovanie kondičnej skóre sme vytvorili ukážku s vizuálnym znázornením kráv so skóre telesnej kondície medzi 1 a 5. To vám môže pomôcť zabezpečiť, aby kravy mali pri telení BCS medzi 3 a 3,5.

Náš HealthyLife Protokol o manažmente negatívnej energetickej bilancie dojníc poskytuje praktické rady, ako znížiť vplyv NEB.

Brožúra HealthyLife „Manažment negatívnej energetickej bilancie u kráv“ hodnotí všetky najnovšie vedecké poznatky o NEB.

Súbory na stiahnutie

Ďalšie informácie nájdete v našom centre sťahovania...

PREJSŤ DO CENTRA SŤAHOVANIA

Read more about preventing clinical and subclinical ketosis in dairy cows

Súvisiace články, v ktorých sa dozviete viac o udržateľnom chove dojníc