HealthyLife
Program pre trvalo udržateľný chov dojníc

Predchádzajte syndrómu „deravého čreva“ starostlivosťou o zdravie hrubého čreva dojníc

HealthyLife
Program pre trvalo udržateľný chov dojníc

Predchádzajte „deravému črevu“ manažmentom zdravia hrubého čreva dojníc

Kŕmte krmivo, ktoré stimuluje fermentáciu bachora a zlepšuje zdravotný stav hrubého čreva dojníc

Pri prechode na laktáciu prechádzajú dojnice na vysokoenergetickú výživu, čím súvisí zvyšovanie množstva rýchlo fermentujúcich uhľohydrátov v kŕmnej dávke. Je dobre známe, že toto vytvára tlak na bachorovú fermentáciu, čo niekedy vedie k subklinickej bachorovej acidóze (SARA).

Novšie dôkazy naznačujú, že rovnako silný vplyv má aj na hrubé črevo3,4,5. Znaky, ktoré sa zvyčajne pripisujú SARA, ako napríklad tekuté a spenené výkaly, sú v skutočnosti znakmi acidózy hrubého čreva6,39.

pH a produkcia LPS v bachore, slepom čreve a výkaloch kráv kŕmených vysokým množstvom jadrového krmiva v porovnaní s kontrolnou skupinou kráv. Zvýšenie hladiny škrobu znížilo pH a zvýšilo LPS v bachore aj v hrubom čreve (prevzaté od Li et al., 2012)39.

V porovnaní s bachorom má hrubé črevo menej obranných mechanizmov proti acidóze40,41. Nadmerná fermentácia v hrubom čreve a hromadenie organických kyselín znižuje jeho pH a vyvoláva zmeny v obsadenosti mikroflóry. To spôsobuje poškodenie črevného epitelu, čo má za následok vznik syndrómu „deravého čreva6“. Ukázalo sa taktiež, že poskytovanie stopových prvkov vo forme síranov môže spôsobiť poškodenie črevného epitelu42.

V dôsledku syndrómu zvýšenej priepustnosti čreva dochádza k zápalovým procesom a aktivujú sa imunitné bunky. Tieto bunky používajú glukózu, ktorá by sa normálne využívala na produkciu mlieka alebo na procesy na podporu reprodukcie. Toto vedie k zníženiu rozdelenia energie6.

Vedecké poznatky programu HealthyLife

Pozrite si 5 odborníkov zdieľajúcich svoje skúsenosti o tom ako vedie udržateľný chov dojníc k vyššej ziskovosti

Témy, ktorým sa venuje pozornosť, sú: “Produkcia mlieka na deň života”, “Optimálny počet laktácií na dojné stádo”, “Dopad aktivácie systémovej imunity na tranzitné obdobie”, “Starostlivosť o zdravie hrubého čreva” a “Ako dosiahnuť 5 laktácií”.

Pozrite si videá

HealthyLife Webinar 2021

Watch 5 specialists sharing their expertise on how sustainable dairy farming will result in more profitability

The topics that are being addressed are: “Lifetime Daily Yield”, “Optimal number of lactations for a dairy herd”, “Impact of systemic immune activation on transition”, “Managing hindgut health” and “How to reach 5 lactations”.

Watch the videos

Zlepšite zdravotný stav hrubého čreva znížením výskytu črevnej acidózy a zvýšením funkčnosti črevnej bariéry

Črevnú acidózu je možné zmierniť poskytnutím chráneného glukonátu vápenatého43,44,45,46,47,48,49,50. Činnosť črevnej bariéry je možné zlepšiť dodaním hydroxy formy stopových prvkov42, čím sa zabráni negatívnemu účinku síranov na zdravotný stav hrubého čreva.

Stiahnite si našu praktickú brožúru „Zlepšenie zdravotného stavu čriev dojníc“.

####Zaregistrujte sa len raz a stiahnite si všetko, čo potrebujete
Môžete takto získať prístup k celej našej dokumentácii o protokoloch HealthyLife, trvalo udržateľnom chove dojníc a najnovších vedeckých poznatkoch o manažmente prechodu u dojníc.

This is not correct
This field is required
This is not correct
This is not correct.
This is not correct

Ďakujeme za Váš záujem o HealthyLife

Práve sme Vám poslali e-mailovú správu. Postupujte podľa pokynov v tejto e-mailovej správe na dokončenie Vášho sťahovania. Upozorňujeme, že v niektorých prípadoch môžu filtre na spam blokovať automatické správy. Pokiaľ nenájdete e-mailovú správu medzi doručenou poštou, skontrolujte priečinok s nevyžiadanou poštou.

Pekný deň Vám prajeme!

Črevnú acidózu je možné zmierniť poskytnutím chráneného glukonátu vápenatého43,44,45,46,47,48,49,50. Činnosť črevnej bariéry je možné zlepšiť dodaním hydroxy formy stopových prvkov42, čím sa zabráni negatívnemu účinku síranov na zdravotný stav hrubého čreva.

Stiahnite si našu praktickú brožúru „Zlepšenie zdravotného stavu čriev dojníc“..

Ďalšie informácie nájdete v našom centre sťahovania...

PREJSŤ DO CENTRA SŤAHOVANIA

Vypočítajte Váš zisk!
Pozrite si ako vedie trvalo udržateľný chov dojníc k vyššej rentabilite Vašej farmy

Na rozdiel od všeobecného presvedčenia, je naozaj možné prevádzkovať farmu trvalo udržateľným spôsobom, zatiaľ čo produkujete zdravý príjem.

Vypočítajte svoj zisk pôsobením 4 kľúčových ukazovateľov HealthyLife, ktoré pomôžu zvýšiť produkciu mlieka na deň života na Vašej farme.

Prejsť ku kalkulátoru

Vypočítajte si svoj zisk!
Zistite ako bude mať trvalo udržateľný chov dojníc za následok vyššiu ziskovosť Vašej farmy.

Na rozdiel od všeobecného presvedčenia, je naozaj možné prevádzkovať farmu trvalo udržateľným spôsobom, zatiaľ čo sa vytvára aj zdravý príjem.

Vypočítajte si svoj zisk pôsobením 4 kľúčových ukazovateľov HealthyLife, ktoré pomáhajú zvýšiť produkciu mlieka na deň života na Vašej farme.

Prejsť ku kalkulačke

Súvisiace články, v ktorých sa dozviete viac o manažmente tranzitného obdobia