HealthyLife
Program pre trvalo udržateľný chov dojníc

Ľahké telenie znižuje riziko vzniku hypokalcémie a mliečnej horúčky u dojníc

HealthyLife
Program pre trvalo udržateľný chov dojníc

Jednoduché telenie znižuje riziko hypokalcémie a mliečnej horúčky u dojníc

Zoznam možností na zníženie mliečnej horúčky je krátky

Ak dôjde k aktivácii systémovej imunity počas prechodu na laktáciu, jedným z obranných mechanizmov kravy je zníženie hladiny vápnika v krvi. Kravské kolostrum a mlieko obsahujú veľké množstvo vápnika. Množstvo vápnika, ktoré krava potrebuje bezprostredne po otelení, sa preto môže ľahko zdvojnásobiť. V reakcii na tento pokles hladiny vápnika v krvi a nárast dopytu po vápniku sa dojnice pokúšajú zvýšiť príjem vápnika z krmiva a mobilizovať aj vápnik z kostí. Vyžaduje to hormonálnu adaptáciu, ktorá trvá asi 2 dni.

Staršie kravy majú menej aktívny metabolizmus kostí, preto majú častejšie problémy s nízkou hladinou vápnika v krvi. Z tohto dôvodu je klinická mliečna horúčka väčšinou pozorovaná u dojníc po viacerých teleniach.

Väčšina kráv s nízkou hladinou vápnika v krvi bezprostredne po otelení nevykazuje viditeľné príznaky mliečnej horúčky, ale trpí subklinickou mliečnou horúčkou. Na každú kravu v stáde s klinickou mliečnou horúčkou pripadajú spravidla 4 kravy so subklinickou mliečnou horúčkou35.

Slabá metabolická a imunitná adaptácia, ktorá sa prejavuje subklinickou mliečnou horúčkou u dojníc, má za následok:

  • Zníženie príjmu sušiny
  • Zvýšené riziko vzniku ketóz
  • Nízku produkciu mlieka
  • Zvýšený výskyt zadržaného lôžka a infekcií reprodukčných ciest, čo má za následok zhoršenú reprodukciu 36
  • Zvýšenie výskytu mastitíd38
  • Zvýšený výskyt dislokácie slezu
  • Zvýšenie miery nutného vyradenia

Obmedzte aktiváciu systémovej imunity, aby ste znížili riziko vzniku subklinickej hypokalcémie a zvládnite prechod na laktáciu tak, aby bol stres minimálny. Ak nie je prechod na laktáciu správne menežovaný, dôjde k vysokej miere nutného vyradenia počas prvých 100 dní po otelení7,27,28, čo má vážny negatívny dopad na rentabilitu mliečnej farmy32,33.

Vypočítajte Váš zisk!
Pozrite si ako vedie trvalo udržateľný chov dojníc k vyššej rentabilite Vašej farmy

Na rozdiel od všeobecného presvedčenia, je naozaj možné prevádzkovať farmu trvalo udržateľným spôsobom, zatiaľ čo produkujete zdravý príjem.

Vypočítajte svoj zisk pôsobením 4 kľúčových ukazovateľov HealthyLife, ktoré pomôžu zvýšiť produkciu mlieka na deň života na Vašej farme.

Prejsť ku kalkulátoru

Vypočítajte si svoj zisk!
Zistite ako bude mať trvalo udržateľný chov dojníc za následok vyššiu ziskovosť Vašej farmy.

Na rozdiel od všeobecného presvedčenia, je naozaj možné prevádzkovať farmu trvalo udržateľným spôsobom, zatiaľ čo sa vytvára aj zdravý príjem.

Vypočítajte si svoj zisk pôsobením 4 kľúčových ukazovateľov HealthyLife, ktoré pomáhajú zvýšiť produkciu mlieka na deň života na Vašej farme.

Prejsť ku kalkulačke

Získajte viac informácií o manažmente rovnováhy vápnika vo vašom stáde

Zníženie výskytu subklinickej a klinickej mliečnej horúčky začína zabezpečením hladkého priebehu telenia. Ak chcete získať ďalšie informácie, stiahnite si našu praktickú brožúru „Manažment telenia na zahájenie úspešnej laktácie“ a náš protokol telenia. Pokiaľ chcete získať konkrétne informácie o riadení rovnováhy vápnika, stiahnite si náš protokol o hypokalcémii a mliečnej horúčke a praktickú brožúru „Hypokalcémia - skrytá hrozba pre chovateľov dojníc“.

####Zaregistrujte sa len raz a stiahnite si všetko, čo potrebujete
Akonáhle sa zaregistrujete, budete mať prístup k celej našej dokumentácii programu HealthyLife

This is not correct
This field is required
This is not correct
This is not correct.
This is not correct

Ďakujeme za Váš záujem o HealthyLife

Práve sme Vám poslali e-mailovú správu. Postupujte podľa pokynov v tejto e-mailovej správe na dokončenie Vášho sťahovania. Upozorňujeme, že v niektorých prípadoch môžu filtre na spam blokovať automatické správy. Pokiaľ nenájdete e-mailovú správu medzi doručenou poštou, skontrolujte priečinok s nevyžiadanou poštou.

Pekný deň Vám prajeme!

Zníženie výskytu subklinickej a klinickej mliečnej horúčky začína zabezpečením hladkého priebehu telenia. Ak chcete získať ďalšie informácie, stiahnite si našu praktickú brožúru „Manažment telenia na zahájenie úspešnej laktácie“ a náš protokol telenia. Pokiaľ chcete získať konkrétne informácie o riadení rovnováhy vápnika, stiahnite si náš protokol o hypokalcémii a mliečnej horúčke a praktickú brožúru „Hypokalcémia - skrytá hrozba pre chovateľov dojníc“.

Súbory na stiahnutie

Ďalšie informácie nájdete v našom centre sťahovania...

PREJSŤ DO CENTRA SŤAHOVANIA