HealthyLife
Program udržitelného chovu dojeného skotu

Interval otelení dojnic

HealthyLife
Program udržitelného chovu dojeného skotu

Interval otelení dojnic

Plodnost na farmě má přímý dopad na věk při prvním otelení a na interval otelení.

Vzhledem k tomu, že plodnost je důležitým důvodem brakace, má to také dopad na počet laktací dojnice. Důležitým parametrem plodnosti je interval otelení.

Tradičně je cílem mít interval otelení 365 dní nebo méně, tedy 1 tele na krávu za rok. Tím je zajištěno, že krávy mohou být zasušeny a připraveny na další laktaci v době, kdy začne klesat dojivost. To zajišťuje také genetický pokrok.

Ve vysoce produktivních stádech mohou být krávy během několika prvních měsíců po otelení v silné negativní energetické bilanci, v takovém případě může být obtížné zabřeznout do 115 dnů po otelení. Zejména pokud je produkce mléka vysoká, zdá se, že dopad udržování krátkého intervalu otelení na celoživotní produkci je zanedbatelný a může mít negativní dopad na ekonomiku hospodářství a welfare20. Farmy by se také mohly zaměřit na delší interval otelení, a to až 415 dní. To snižuje riziko, že krávy na konci laktace příliš ztuční. Stále více farmářů používá pro každou krávu individuální optimální interval otelení.

Spočítejte si zisk!
Podívejte se, jak udržitelný chov dojeného skotu povede k vyšší ziskovosti Vaší farmy

Na rozdíl od obecného přesvědčení je velmi dobře možné provozovat farmu udržitelným způsobem a současně vytvářet zdravý příjem.

Vypočítejte si svůj zisk ovlivněním 4 klíčových parametrů HealthyLife, které pomáhají zlepšit celoživotní denní užitkovost na Vaší farmě.

Přejít na kalkulačku

Spočítejte si zisk!
Podívejte se, jak udržitelný chov dojeného skotu povede k vyšší ziskovosti Vaší farmy

Na rozdíl od obecného přesvědčení je velmi dobře možné provozovat farmu udržitelným způsobem a současně vytvářet zdravý příjem.

Vypočítejte si svůj zisk ovlivněním 4 klíčových parametrů HealthyLife, které pomáhají zlepšit celoživotní denní užitkovost na Vaší farmě.

Přejít na kalkulačku

Jak zlepšit plodnost Vašeho stáda

Špatná plodnost stáda dojnic může být přímým důsledkem acidózy zadních střev nebo může souviset se zvýšeným výskytem infekcí reprodukčního traktu, se špatným přechodem na laktaci nebo s jinými faktory managementu.

Základní informace a praktické rady týkající se zlepšení plodnosti Vašeho stáda si můžete stáhnout v naší Odborné brožuře o plodnosti na farmě...

####Zaregistrujte se a stáhněte si vše, co potřebujete
Veškerou dokumentaci o programu HealthyLife naleznete v našem centru pro stahování.

This is not correct
This field is required
This is not correct
This is not correct.
This is not correct

Děkujeme za Váš zájem o HealthyLife

Právě jsme Vám poslali e-mail. Postupujte podle pokynů v tomto e-mailu a dokončete stahování. Upozorňujeme, že v některých případech mohou spamové filtry blokovat automatické e-maily. Pokud e-mail v doručené poště nenajdete, zkontrolujte složku s nevyžádanou poštou.

Hezký den!

Špatná plodnost stáda dojnic může být přímým důsledkem acidózy zadních střev nebo může souviset se zvýšeným výskytem infekcí reprodukčního traktu, se špatným přechodem na laktaci nebo s jinými faktory managementu.

Základní informace a praktické rady týkající se zlepšení plodnosti Vašeho stáda si můžete stáhnout v naší Odborné brožuře o plodnosti na farmě...

Ke stažení

Další informace naleznete v našem centru pro stahování;

PŘEJÍT DO CENTRA STAHOVÁNÍ