HealthyLife
Program pro udržitelný chov dojeného skotu

Výsledkem udržitelného chovu dojnic jeho zdravá finanční výkonnost

HealthyLife
Program pro udržitelný chov dojeného skotu

Výsledkem udržitelného chovu dojnic jeho zdravá finanční výkonnost

Klíčem k úspěchu je prodloužení životnosti dojnic

Cíle v udržitelném hospodaření jsou často definovány ve vztahu k environmentální stopě, využívání omezených zdrojů, zdraví a welfare zvířat a používání antimikrobiálních látek. Chov dojnic a produkce mléka však nemohou být udržitelné, pokud zemědělci nemohou vytvářet slušný příjem, nyní ani v budoucnosti!

Na rozdíl od obecného povědomí je velmi dobře možné provozovat farmu udržitelným způsobem a současně vytvářet zdravý příjem. Aby byla zajištěna ziskovost a udržitelnost chovu dojnic, měla by být zvýšena průměrná produkce mléka za den života, jinak známá jako jejich celoživotní denní produkce.

Celoživotní denní produkce dojnic je ovlivněna:

  • Věk při 1. otelení
  • Počet laktací na krávu v důsledku míry obnovy stáda
  • Délka mezidobí
  • Produkce mléka na laktaci definovaná:
    • Dny laktace, ve kterých je dosaženo vrcholu laktace
    • Poměr produkce prvotelky/krávy

Z těchto čtyř parametrů má největší vliv počet laktací na dojnici, jinými slovy dlouhověkost.

S programem HealthyLife lze výkonnost mléčné farmy zlepšit. Aby se zajistilo rozumné využívání zdrojů, lze vliv každého zásahu managementu na finanční výkon chovu vypočítat.

Využití HealthyLife kalkulátoru zisku ke zlepšení ziskovosti Vaší farmy

HealthyLife kalkulátor zisku lze použít k výpočtu dopadu snížení věku při prvním otelení, zvýšení produkce mléka na laktaci nebo snížení míry nucené brakace jalovic a krav na celoživotní denní produkci a ziskovost mléčných farem.

Budete překvapeni, čeho lze dosáhnout!

JÍT NA KALKULÁTOR
Načítání...

Našli jste, co jste hledali?