IMPROVING HINDGUT HEALTH

HealthyLife
Program pro udržitelný chov dojeného skotu

Zásahy do krmení ke zlepšení zdraví zadního střeva dojnic

HealthyLife
Program pro udržitelný chov dojeného skotu

Zásahy do krmení ke zlepšení zdraví zadního střeva dojnic

Zabraňte „propustnému střevu“ a předcházejte systémové imunitní aktivaci během tranzitního období

During the transition to lactation, dairy cows have to undergo three core physiological adaptations, metabolic adaptation, digestive adaptation and immune adaptationRecent advances in ruminant nutrition highlight the importance of hindgut health as a prerequisite for a smooth digestive adaptation. Eexcessive carbohydrate fermentation in the hindgut has been shown to have a negative impact on health and performance of dairy cows. Risk factors for ruminal acidosis also increase the risk for dairy cows to develop hindgut acidosis. Both disorders often occur at the same time. Symptoms traditionally associated with rumen acidosis, such as loose and frothy faeces with mucin casts could in fact very well be symptoms of hindgut acidosis (See figure 1). In dairy cows with hindgut acidosis, the gastrointestinal microbiota can be harmed, absorption can be impaired, leading to a reduction of nutrient utilisation and the barrier function of the gastrointestinal epithelium can be disturbed, a phenomenon referred to as “leaky gut”.

Během přechodu na laktaci musí dojnice projít třemi základními fyziologickými adaptacemi, metabolickou adaptací, adaptací trávení a imunitní adaptací1,2,3,4 Nedávné pokroky ve výživě přežvýkavců zdůrazňují důležitost zdraví zadního střeva jako předpoklad hladké adaptace trávení. Ukázalo se, že nadměrná fermentace uhlohydrátů v zadním střevě má negativní dopad na zdraví a užitkovost dojnic 5. Rizikové faktory pro bachorovou acidózu riziko vzniku acidózy zadního střeva také zvyšují. Obě poruchy se často vyskytují současně. Příznaky tradičně spojené s acidózou bachoru, jako jsou řídké a pěnící výkaly s mucinovými částmi, mohou ve skutečnosti velmi dobře být příznaky acidózy zadního střeva6 (viz obrázek 1). U dojnic s acidózou zadního střeva může dojít k poškození gastrointestinální mikroflóry, narušení absorpce, což vede ke snížení využití živin a může dojít k narušení bariérové funkce gastrointestinálního epitelu, což je jev označovaný jako „propustné střevo“.

Během webináře HealthyLife, 25. února 2021, přednesla doktorka Victoria Sanz-Fernandez prezentaci o vlivu dávek s vysokým obsahem škrobu na zdraví zadního střeva. Zdůraznila skutečnost, že příznaky připisované bachorové acidóze, jako jsou řidké a pěnivé výkaly s mucinovými částmi, jsou ve skutečnosti příznaky acidózy zadního střeva. Byly představeny výživářské zásahy vedoucí k prevenci acidózy zadního střeva a vzniku „propustného střeva“ .

pH and production of LPS in rumen, caecum and faeces of cows fed high amounts of grain compared to control cows. Increasing the level of starch decreased pH and increased LPS both in the rumen and the hindgut (Adapted from Li et al, 2012)39.

V důsledku propustného střeva se mohou do systémového oběhu dostat bakteriální endotoxiny a další agresivní sloučeniny.

V důsledku propustného střeva se mohou do systémového oběhu dostat bakteriální endotoxiny a další agresivní sloučeniny. To způsobuje systémový zánět a aktivaci imunitního systému, což pro dojnici znamená značné náklady na energii. Victoria Sanz Fernandez a někteří spoluautoři zkontrolovali 135 vědeckých publikací, aby poskytli přehled čtyř klíčových oblastí výzkumu týkajících se gastrointestinálního zdraví dojnic7:

 • Syndrom překrmování šrotem a vliv trávení škrobu na různé části gastrointestinálního traktu
 • Zdraví střeva a systémový zánět v důsledku propustného střeva
 • Energetické náklady na systémový zánět
 • Vliv zdraví zadního střeva na metabolické poruchy u dojnic

Tato práce zdůrazňuje, jak výzvy, které postihují bachor, také narušují funkčnost zadního střeva. Nutriční strategie ke zlepšení adaptace trávení by se proto neměly zaměřovat pouze na bachor, ale také na zadní střevo. To by mělo zahrnovat možnosti obejít bachor pomocí složek, které mohou zlepšit ekologickou rovnováhu v zadním střevě a mohou zlepšit funkci střevní bariéry.

Byl učiněn závěr, že zlepšení adaptace trávení během tranzitního období zlepší zdraví a welfare zvířat a optimalizuje výkonnost dojnic. Další informace si stáhněte v přehledu: „Zaměřeno na zadní střevo za účelem zlepšení zdraví a užitkovosti skotu“

Klíčové poznatky z tohoto článku

 • Acidóza zadního střeva je u dojnic stejně běžná jako acidóza bachoru
 • Propustné střevo v důsledku acidózy zadního střeva povede k systémovému zánětu a imunitní aktivaci
 • Špatná adaptace trávení v důsledku propustného střeva bude mít za následek špatný přechod do laktace a špatnou reprodukci

Odkazy na tento článek

 1. Sundrum, A, (2014). Metabolic Disorders in the Transition Period Indicate that the Dairy Cows’ Ability to Adapt is Overstressed, Animals, 5: 978-1020.
 2. De Vries, A. and M.I. Marcondes (2019). Review: Overview of factors affecting productive lifespan of dairy cows, Animal. 14(S1):155–164.
 3. Colditz, I.A. and B. C. Hine (2016). Resilience in farm animals: biology, management, breeding and implications for animal welfare, Animal Production Science, 56:1961–1983.
 4. Drackley, J.K, Dann, H.M, Douglas, N, Janovich-Guretzky, N.A, Litherland, B.L, Underwood, J.P. and J.J. Loor (2005). Physiological and pathological adaptations in dairy cows that may increase susceptibility to periparturient diseases and disorders, Italian Journal of Animal Science, 4.
 5. Horst, E.A, Mayorga, E.J, Rodriguez-Jimenez, S, Abeyta, M.A, Goetz, B.M, Carta, S, Al-Qaisi, M, Kvidera, S.K. and L. H. Baumgard (2019). Causes and Metabolic Consequences of Leaky Gut, Department of Animal Science, Iowa State University.
 6. Li, S, Khafipour, E, Krause, D.O, Kroeker, A, Rodriguez-Lecompte, J, Gozho, G.N. and J. C. Plaizier (2012). Effects of subacute ruminal acidosis challenges on fermentation and endotoxins in the rumen and hindgut of dairy cows, J. Dairy Sci. 95:294–303.
 7. Sanz-Fernandez, M.V, Daniel, J, Seymour, D.J, Kvidera, S.K, Bester, Z, Doelman, J. and J. Martín-Tereso (2020). Targeting the Hindgut to Improve Health and Performance in Cattle, Animals, 10: 1817.

Více o managementu tranzitního období...

Acidózu zadního střeva lze snížit poskytnutím v bachoru chráněného glukonátu vápenatého43,44,45,46,47,48,49,50. Funkci střevní bariéry lze zlepšit poskytnutím hydroxy formy stopových minerálů42, čímž se zabrání negativním účinkům síranů na zdraví zadního střeva.

####Zaregistrujte se jednou a stáhněte si vše, co potřebujete
Máte přístup k veškeré naší dokumentaci o protokolech HealthyLife, udržitelném chovu dojnic a nejnovějších poznatcích výzkumu o managementu tranzitního období dojnic.

This is not correct
This field is required
This is not correct
This is not correct.
This is not correct

Děkujeme za Váš zájem o HealthyLife

Právě jsme Vám poslali e-mail. Postupujte podle pokynů v tomto e-mailu a dokončete stahování. Upozorňujeme, že v některých případech mohou spamové filtry blokovat automatické e-maily. Pokud e-mail v doručené poště nenajdete, zkontrolujte složku s nevyžádanou poštou.

Hezký den!

Acidózu zadního střeva lze snížit poskytnutím v bachoru chráněného glukonátu vápenatého43,44,45,46,47,48,49,50. Funkci střevní bariéry lze zlepšit poskytnutím hydroxy formy stopových minerálů42, čímž se zabrání negativním účinkům síranů na zdraví zadního střeva.

Další informace naleznete v našem centru pro stahování;

PŘEJÍT DO CENTRA STAHOVÁNÍ