HealthyLife
Program pro udržitelný chov dojeného skotu

Zvyšení příjmu krmiva na začátku laktace snižuje negativní energetickou balanci

HealthyLife
Program pro udržitelný chov dojeného skotu

Zvyšení příjmu krmiva na začátku laktace snižuje negativní energetickou balanci

Klinická ketóza u dojnic je pouze špička ledovce

Již dva týdny před otelením může vést silný pokles příjmu sušiny k negativní energetické balanci (NEB)34.. Dojnice v NEB mají zvýšené riziko rozvoje subklinické nebo klinické ketózy. Klinická ketóza u krav je dobře viditelná, ale je pouze špičkou ledovce.

Subklinická ketóza u skotu je mnohem častější než klinická. Známky naznačující subklinickou ketózu u dojnic jsou51,52:

  • Nízký příjem sušiny
  • Pokles tělesného skóre o více než 1,0 bod
  • Nízká produkce mléka se sníženou hladinou bílkovin v mléce
  • Špatná plodnost
  • Narušená imunitní funkce

Mobilizace zásob tělesného tuku má za následek uvolnění neesterifikovaných mastných kyselin (NEMK). Pokud je tato mobilizace adekvátní a dobře regulovaná, mohou být tyto NEMK plně metabolizovány, aby pokryly energetické potřeby na produkci mléka. Pokud tato adaptace selže, nastává metabolický stres37. To zvyšuje riziko vzniku řady metabolických poruch, jako je subklinická nebo klinická ketóza a mléčná horečka.

Správné řízení negativní energetické balance stáda dojnic proto výrazně zvýší ziskovost farmy.

Jak měřit tělesné skóre
BCS (Body Condition Score) dojnice?

Joep Driessen z tréninkové skupiny CowSignals vysvětluje, jak by mělo být měřeno skóre tělesného stavu (BCS) dojnic. To nelze provést pouze na základě vizuální kontroly, je důležité cítit, kolik tuku se pod kůží krávy nachází. Ideální BCS pro dojnici je 3,0.

Management dojnic s abnormálním Body Condition Score

Ideální skóre tělesného stavu dojnice je 3,0. Pokud je Body Condition Score 2,0 nebo nižší, není s krávou něco v pořádku, trpí nemocí. Pokud se na konci laktace produkce mléka sníží a není možné přizpůsobit krmení, BCS se zvýší na 4,0 nebo vyšší. To bude mít za následek problémy s otelením a zvýšené riziko brakace během příští laktace.

Řiďte Body Condition Score a negativní energetickou balanci správně

Abychom lépe sledovali skóre tělesného stavu, vytvořili jsme plakát s obrázky krav s Body Condition Score mezi 1 a 5. To Vám může pomoci zajistit, aby krávy měly při otelení BCS mezi 3 a 3,5.

Náš protokol HealthyLife o řízení negativní energetické balance dojnic poskytuje praktické tipy, jak omezit dopad NEB.

Technická brožura HealthyLife „Řízení negativní energetické balance u krav“ shrnuje všechny nejnovější vědecké poznatky o NEB.

####Zaregistrujte se a stáhněte si vše, co potřebujete
V našem centru pro stahování máte přístup ke všem našim technickým dokumentům o HealthyLife a nejnovějším vědeckým poznatkům o managementu tranzitního období dojnic.

This is not correct
This field is required
This is not correct
This is not correct.
This is not correct

Děkujeme za Váš zájem o HealthyLife

Právě jsme Vám poslali e-mail. Postupujte podle pokynů v tomto e-mailu a dokončete stahování. Upozorňujeme, že v některých případech mohou spamové filtry blokovat automatické e-maily. Pokud e-mail v doručené poště nenajdete, zkontrolujte složku s nevyžádanou poštou.

Hezký den!

Abychom lépe sledovali skóre tělesného stavu, vytvořili jsme plakát s obrázky krav s Body Condition Score mezi 1 a 5. To Vám může pomoci zajistit, aby krávy měly při otelení BCS mezi 3 a 3,5.

Náš protokol HealthyLife o řízení negativní energetické balance dojnic poskytuje praktické tipy, jak omezit dopad NEB.

Technická brožura HealthyLife „Řízení negativní energetické balance u krav“ shrnuje všechny nejnovější vědecké poznatky o NEB.

Ke stažení

Další informace naleznete v našem centru pro stahování;

PŘEJÍT DO CENTRA STAHOVÁNÍ